Månedens profil mars 2018

ANDREAS HOVLAND

  • Master i ledelse- og organisasjonspsykologi, BI

  • Bachelor i samfunnsøkonomi og sosialantropologi, Simon Fraser University

  • Digital transformation analyst, Accenture Interactive 

  • 26 år

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber i Accenture, som er et konsultfirma. Jobben min går ut på å, sammen med et team, skape fantastiske brukeropplevelser for sluttbrukeren til våre kunder. Vi jobber prosjektbasert og tverrfaglig for å sammen løse kundens og sluttbrukers utfordringer. Hvert prosjekt har forskjellige faser, men vi begynner nesten alltid med en innsiktsfase. Her er vi ute etter å forstå brukers mål, utfordringer og behov gjennom både kvalitativ og kvantitative metoder/data. Basert på dette skaper vi prototyper og hypoteser på løsninger som kan implementeres. Samtidig er det ikke alltid løsningen fungerer helt optimalt på første forsøk, og vi jobber da med å justere og forbedre kontinuerlig.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Overgangen fra å være student til arbeidstaker var tidvis tøff, fordi det er mye nytt og andre forventninger til deg som enkeltperson hver dag du kommer på jobb. Samtidig er det også det som gjør det gøy og dagene på jobb går utrolig fort! Jeg synes også at hverdagen som arbeidstaker er mye mer inspirerende enn som student.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg kan kun snakke ut ifra min erfaring fra konsulentbransjen, men da jeg var på caseintervju valgte jeg å snu fokus i spørsmålene slik at jeg kunne vise min psykologikompetanse. Selv om det kanskje var naturlig å svare på spørsmålene fra et business-perspektiv er det ikke feil å belyse andre problematikker eller ideer som omhandler menneskene eller organisasjonen gjennom f.eks endringsledelse eller gamification. Dersom du kommer til et intervju i konsulentbransjen vil du mest sannsynlig være i mindretall, så bruk det til å vise hvorfor dine perspektiver er relevante for de utfordringene vi har i dagens arbeidsmarked. Arbeidsgiver ønsker å se at du kan reflektere, tenke egne tanker og vise genuin interesse for jobben.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologistudiene har vært og fortsetter å være særdeles relevant i den jobben jeg har nå. Dette bunner i at vi til syvende og sist jobber med mennesker. Dette er alt fra menneskene som tar i bruk en offentlig tjeneste som vi har blitt spurt om å forbedre til de menneskene som sitter i organisasjoner som er midt i en digital transformasjon. For å gjøre jobben vår må vi forstå disse enkeltmenneskene og gruppene, som inkluderer deres motivasjon, personlighet og behov.


Hva husker du best fra studietiden?

Jeg husker best de menneskene jeg delte studietiden med, både i studentforeningen og i de forskjellige studiene.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Ja, jeg satt i styret av studentforeningen; både for min master og for alle masterelevene ved BI.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg var sommerintern hos Accenture sommeren mellom 1 og 2 året av masteren, og hadde jobbet i to år før jeg begynte på masteren.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Jeg var ikke aktiv utenom at jeg deltok på bedriftspresentasjoner og lignende. En refleksjon jeg hørte fra hun som rekrutterer nyutdannede til Accenture er at hvis en kandidat ikke spesifiserer sin motivasjon for å jobbe der i løpet av de første setningene av søknaden blir søknaden lagt vekk. Det kan være et lite tips å ta med seg.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Foreløpig ønsker jeg å fortsette og utvikle meg hos Accenture, og bygge dypere kompetanse innenfor endringsledelse og brukeropplevelse.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Tenk over hvorfor psykologien er relevant for den jobben du ønsker deg og bruk dette som motivasjon i søknadene dine. Prøv å finne andre som har gått lignende studie som deg og har en jobb du ønsker deg, og hør hvordan de landet akkurat den jobben. Hvis du ønsker å jobbe i privat næringsliv er mitt største tips å lese om de viktigste temaene som påvirker markedet i dag og basic økonomi/forretning. Du trenger ikke å være en ekspert på økonomi eller finans, men du vinner mye på å vite hva de forskjellige tingene betyr og hvor man kan gå for mer informasjon.