Månedens profil april 2017

KAROLINE SCHJERVERUD

  • Bachelor i psykologi, Høgskolen i Lillehammer

  • Master i Læringpsykologi, NTNU

  • Pedagogisk psykologisk rådgiver, Sula kommune

  • 24 år

Hva går jobben din som pedagogisk psykologisk rådgiver ut på?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan betegnes som en støttefunksjon til skolen. Min jobb består i hovedsak i å utrede elever som er henvist av ulike årsaker og gjøre sakkyndige vurderinger, det vil si vurdere om en elev har tilstrekkelig læringsutbytte av opplæringen eller ikke. I dette innebærer det å kartlegge om en elev eksempelvis har dysleksi eller ikke, og ikke minst hvordan utfordringene bør møtes. Samtidig kan en del arbeid rettet mot systemnivå, som veiledning til skoler, foredrag med mer.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Jeg opplevde entreen inn i arbeidslivet som relativt smertefri, men samtidig rar. Det var merkelig å sitte en helg uten å gjøre noe studie-/jobbrelatert, og forsøke ikke å ha dårlig samvittighet for det! Ellers kom gode vaner, rutiner, strategier, skrivetrening og lignende som student veldig godt med. Jeg har nok også som så mange før meg opplevd en bratt læringskurve, og det har vært (og er) veldig spennende og artig!


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg følte jeg med min psykologibakgrunn ville bidra med nye perspektiver i PP-tjenesten. Dette er en tjeneste som i utgangspunktet startet som " Skolepsykologisk kontor" , men som i større og større grad har blitt en pedagogikk-verden. Da kan man fort skille seg litt ut. Jeg har også alltid ment at en psykologiutdannelse ikke lukker noen dører, da det så å si alltid er relevant. Jeg føler i alle fall mens jeg står i startgropa av min arbeidskarriere at det foreløpig har gjort at jeg har hatt litt å bidra med. Med en mastergrad som retter seg mot læring har man jo et argument i seg selv når man ønsker jobb i PPT (selv om læring inngår i alt vi bedriver, så klart).


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg var ferdigutdannet sommeren 2016, men er faktisk i min andre jobb etter det. Dette ettersom jeg først startet i et halvtårsvikariat, men det var også i PPT.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Jeg synes psykologistudiet er veldig relevant for det jeg gjør nå! Jeg får bruk for alt fra abnormal psykologi til selv biologisk psykologi, og aller mest pedagogisk psykologi! I tillegg til selve måten å tenke på som man erverver seg, og kunnskap om etikk.


Hva husker du best fra studietiden?

Ferskest i minnet er så klart masteroppgaven, og panikken som slo meg for ett år siden like før levering. Pluss alle eksamensperiodene er vanskelig å riste av seg, men at det gikk greit likevel er morsomt å tenke på nå. Mye bekymring gjennom studietiden har vært forgjeves. Jeg har så klart mange andre ting jeg husker godt og kanskje bedre, men trekker frem denne frustrasjonen da jeg tipper den er gjenkjennelig hos mange nå. Det går bra!


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg var så heldig at jeg fikk være leder av Bedriftsportalen for psykologi. Før dette arbeidet jeg som PR-medarbeider i BP, og har arbeidet litt med barn på krisesenter og med leksehjelp i Røde Kors. Nyttige erfaringer jeg absolutt ikke skulle vært foruten.


Hadde du noen relevant sommerjobb, evt hva?

Jeg har arbeidet som assistent på en psykiatrisk institusjon. Selv om det er nokså annerledes enn akkurat hva jeg gjør nå, har jeg opplevd det som relevant som psykologistudent. Da vet man litt mer om ulike arbeidsmuligheter, og ønsker man å arbeide klinisk får man en del ”knagger” å feste fagstoff på.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja- Hva funket? Hva burde du gjort annerledes?

Jeg var nok ikke så veldig aktiv, men tenker det kan lønne seg å høre litt rundt hos arbeidsgivere man kunne tenkt/ønsker seg om potensielle muligheter. Dette gjorde jeg før min nåværende jobb.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Akkurat nå trives jeg veldig godt i PPT, hvor jeg opplever at jeg gjør noe som er givende og bidrar til noe viktig samtidig som det er mange spennende utfordringer, varierende tematikker og mye rom for læring. Altså vil jeg nok bli værende her en stund, tenker jeg. Om jeg skulle gjort noe annet, ville det vært å utvide studieåra med en PhD om mulig.


Har du noen tips til andre psykologistudenter?

Stress ned! Vær litt proaktiv, undersøk muligheter og hør rundt. Argumenter for den kompetansen du har og hvordan det gjør deg til en viktig ressurs. Kanskje tenk fremover på arbeidsmuligheter før du skriver en masteroppgave (hvis du skal det) – gjør den relevant til det du vil holde på med.