Månedens profil april 2022

Martine Aune


  • Utdanning: Master i psykologi (læring) NTNU

  • Stilling og firma: Rådgiver,
    NTNU Karriere

Hva går jobben din ut på?

NTNU Karriere er den sentrale karrieretjenesten til NTNU. Faggruppen her tilbyr kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking til studenter. NTNU Karriere bistår også fagmiljøene med karrierefaglig kompetanse, og samarbeider blant annet med fakultet/institutt om karrierearrangement. Som rådgiver her deler jeg tiden min mellom veiledning, kurs og foredrag. I tillegg er jeg involvert i internt utviklingsarbeid.Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Overgangen gikk ganske greit. Brukte litt tid på å ikke identifisere meg som student lengre. Jeg hadde jo vært student i over 5 år! Heldigvis fikk jeg flinke kollegaer som brukte tid på å gjøre meg trygg i jobben, så følte tidlig på mestring og hadde mye motivasjon til å gjøre en god jobb.  


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Å ha en akademisk bakgrunn fra psykologi betyr at man har en god forståelse av mennesket. Man opparbeider seg en forståelse av menneskets tanke-, føle- og handlingstendenser. Av hvordan man blir påvirket av samfunnsstrukturer, kultur og omgivelser. Denne forståelsen har vært min sterkeste kort i møtet med arbeidsgivere i alle mine jobber. Men, nå har jeg vært i full jobb i flere år og opplever at arbeidsgivere er like interessert i min arbeidserfaring og ferdigheter jeg har opparbeidet meg etter studietiden. Hos NTNU Karriere var de blant annet interessert i min arbeidserfaring med veiledning og min arbeidsmarkedskompetanse.  


Hvilke jobber har du hatt etter studiet?

Jeg har jobbet i kommunehelsetjenesten med psykisk helse. En veldig spennende jobb hvor jeg opparbeidet meg stor forståelse av helsesystemet i Norge, og samarbeid på tvers av etater. Har også jobbet hos en privat bedrift som solgte tjenester til NAV. Der hadde jeg tittel karriereveileder, og brukte tiden min på å hjelpe mennesker tilbake til arbeid. Nå jobber jeg som rådgiver i NTNU Karriere. Her har jeg en allsidig hverdag med veiledning av studenter, og ulike kurs/presentasjoner for studier og linjeforeninger om karriererelaterte tema.


Hva husker du best fra studietiden?

Alt det spennende man fikk være med på og alle de fine folka jeg ble kjent med!


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Jeg hadde mange verv. Under studietiden i England var jeg aktiv i ANSA og var blant annet landsleder for ANSA Storbritannia. På NTNU var jeg markedsføringsansvarlig for Karrieredagen Dragvoll, og en veldig kort tur innom BP. Anbefaler alle å prøve seg på verv under studietiden!


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Jeg hadde ulike jobber innen helsesektoren. I tillegg hadde jeg en deltidsjobb for masterveilederen min som student/vitenskapelig assistent. Der hadde jeg oppgaver innen forskning med innsamling av data og rekruttering av deltakere.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? 

I ettertid ser jeg at jeg kunne være mer aktiv med å komme i kontakt med arbeidslivet enn det jeg var. Jeg opplevede at det var litt uklart hva man kunne gjøre med en mastergrad i psykologi, men har skjønt at det er opp til meg å argumentere for hvorfor min bakgrunn er relevant for ulike jobber. Alt handler om å være bevist sin kompetanse, og ha et forhold til hva man ønsker å jobbe med!


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

I ettertid ser jeg at jeg kunne være mer aktiv med å komme i kontakt med arbeidslivet enn det jeg var. Jeg opplevede at det var litt uklart hva man kunne gjøre med en mastergrad i psykologi, men har skjønt at det er opp til meg å argumentere for hvorfor min bakgrunn er relevant for ulike jobber. Alt handler om å være bevist sin kompetanse, og ha et forhold til hva man ønsker å jobbe med!


Har du noen tips til psykologistudentene?

Kartlegg kompetansen din og tenk på hva du ønsker å jobbe med. Husk at du kan forme utdanningen din gjennom valg av fag, tema på masteroppgave og gjennom din realkompetanse (erfaring fra verv og jobber)!