Månedens profil februar 2021

SANJA PRODANOVIC

  • Kandidatstudiet i psykologi ved Københavns Universitet

  • 23 år

Hva går utdanningen din ut på?

Min utdanning handler i hovedsak om det kliniske aspektet ved psykologien, og hvordan de ulike psykologiske teoriene anvendes i en klinisk setting. Utdanningen gir deg rett til å arbeide 2 år som klinisk psykolog på lissens hvor man arbeider under en veileder, og så kan man videre søke om autorisasjon som klinisk psykolog i Norge.


Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg valgte dette studiet hovedsakelig fordi jeg er interessert i det kliniske og ønsker å jobbe med mennesker. Videre er jeg også veldig interessert i biologi og nevrovitenskap. Jeg var så heldig at jeg kunne velge mellom flere av universitetene i Danmark, og valget falt på København på grunn av muligheten til å fordype seg i nevropsykologi. 


Hvordan var overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent?

Overgangen fra bachelorstudiet på NTNU til masterstudiet i København har i hovedsak dreid seg om at vi nå har en del obligatorisk oppmøte, og mye mer praktisk og interaktiv undervisning. Det er også en del mer pensum i fagene. I tillegg er fokuset i hovedsak rettet mot det kliniske og anvendelse av teorier. Eksamensformene er derfor mer casefokuserte hjemmeeksamener, og ikke skoleeksamener man må pugge til. 


Hvordan er studieløpet lagt opp?

Studieløpet er lagt opp slik at man velger et hovedprogram det første semesteret. Da kan man velge enten klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, nevropsykologi eller sosial utviklings- og integrasjonspsykologi. Det andre semesteret velger man så et av de andre programmene som bi-program. I tillegg har man fagene psykologisk testing, avansert metode, valgfag, et halvt års praksisforløp og masteroppgave. Hvorvidt man vil ha praksis eller skrive master først kan man velge selv, og man kan også velge å ha praksisen i Norge.

 

Hvordan er det å være norsk student i Danmark?

Det er deilig å være norsk i Danmark, og det gjelder studentlivet også! København er en utrolig herlig by proppet full av ting å se og finne på. Det er derfor noen ganger lett å la seg distrahere fra studiene og leve litt som turist, men det hjelper på at både universitetet og noen av bibliotekene i seg selv er noe å se! Sosialt er det litt annerledes enn NTNU. Københavns Universitet er gigantisk og ettersom danskene allerede har gått bacheloren sammen er de en sammensveiset gjeng som kan være litt vanskelig å bli kjent med. Dansker er dog veldig åpne og hyggelige, og det er også mange nordmenn på studiet, så det er ikke noe problem å få nye venner!


Hvordan gikk du frem for å komme inn på klinisk master i Danmark?

Først og fremst sørget jeg for å ha riktige fagkombinasjoner ut ifra hva de ulike universitetene krever. Jeg måtte også dra til Oslo for å ta en engelsktest. Selve søknadsprosessen kan oppleves som litt kronglete og tidkrevende med både motivasjonsbrev, beskrivelse av fag, pensumlister og scanning av mange dokumenter. Informasjonen på universitetenes hjemmesider kan noen ganger virke litt forvirrende, men de er behjelpelige på mail og det lønner seg også å spørre tidligere kandidatstudenter. Vi var en gjeng fra NTNU som søkte sammen, noe som gjorde hele prosessen mye triveligere og mer overkommelig. 

 

Hvordan ser du for deg ditt videre studieløp?

Jeg valgte klinisk psykologi som hovedprogram og videre studieløp vil først bestå av en fordypning i nevropsykologi som biprogram, før det blir skriving av master og praksis. Personlig velger jeg mest sannsynlig å skrive mastergrad på høsten og så avslutte studiet med praksisforløp. I utgangspunktet var planen å ta praksis i Norge, men jeg trives så godt i Danmark at jeg nå vurderer sterkt å bli her ut studieløpet.

 

Noen tips til andre som vurderer dette kandidatstudiet?

Begynn søkeprosessen i god tid! Som nevnt er det mange dokumenter som skal ordnes, så jeg anbefaler å sette seg tidlig inn i prosessen så man ikke blir overveldet. Anbefaler også sterkt å alliere seg med andre studenter og å snakke med tidligere studenter. Og sist, men ikke minst; ikke stress for mye og ikke la være å søke om du tror karakterene kanskje ikke holder, motivasjonsbrevet kan redde deg her!