Månedens profil september 2020

MIKKEL BERG STRØMSTAD

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi, NTNU

  • Product & Quality Assurance Manager i Aon Assessment Norway

  • 29 år

Hva går jobben din ut på?

Vi tilbyr mange ulike produkter og løsninger, og jeg har hovedansvaret for at disse brukes på forsvarlig vis i Norge. Det betyr at produktene må være valide og reliable, og anvendelige for personer uten psykologibakgrunn. Jeg lager nye produkter og videreutvikler de vi allerede har, slik at kundene våre har best mulig nytte av dem. Vi har også en supportavdeling bestående av tre personer som jeg er leder for.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker? 

Jeg ble overrasket over hvor digg det er å ha faste arbeidstider og rammer å forholde meg til – det hadde jeg ikke som student. For første gang var det noen som sa til meg at «Mikkel, nå er det seint. Ta resten av kvelden fri, så ses vi heller i morgen».


Hvordan gjorde du din kompetanse  innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver? 

Mange søknadsbrev fra nyutdannede inneholder oppramsinger av fag de har hatt og begreper de kan. Arbeidsgivere vet ikke nødvendigvis hva en grad i psykologi innebærer, og derfor bør du ikke legge ansvaret for å forstå dette over på leseren. Jeg gjorde kompetansen min attraktiv ved å presentere ideer og forslag til konkrete ting jeg kunne bidra med.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie? 

Min første jobb var som rådgiver i Sit råd, der jeg kurset og veiledet studenter i frivillige verv i tema som ledelse, konflikthåndtering, motivasjon og rekruttering. Etter dette begynte jeg som supportkonsulent i Aon Assessment Norway (som da het cut-e Norge). Her besvarte jeg tekniske og faglige spørsmål fra kunder, lagde ulike former for materiell, og driftet integrasjonsløsningen vi har med rekrutteringssystemer. Nå jobber jeg som produktsjef i samme bedrift.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid? 

Jeg føler meg veldig heldig, for faget har vært veldig relevant i alle jobbene jeg har hatt. Som rådgiver i Sit fikk jeg bruk for kunnskap om stress, ledelse, konflikter, kommunikasjon og arbeidsmiljø. Som produktsjef i Aon jobber jeg mye med personlighet, psykometri og statistikk.


Hva husker du best fra studietiden?

Veldig mye! Jeg mimrer fortsatt tilbake til sene netter på Samfundet, og påfølgende eksamensstress. Som bachelorstudent var jeg vant til store forelesningssaler og lite kontakt med foreleser, som masterstudent ble jeg derfor veldig overrasket over hvor interesserte de samme menneskene plutselig var i innspillene og de faglige refleksjonene mine.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva? 

Jeg har hatt mange forskjellige verv – alt fra radiojournalist til programrådstillitsvalgt på instituttet. Det mest relevante vervet jeg hadde var som personalsjef i en studentorganisasjon med 300 frivillige. Her kunne jeg hele tiden ta i bruk nye ting jeg hadde lært på studiet for å håndtere konflikter, drive ledertrening og utvikle organisasjonen. Radioerfaringen min viste også å være nyttig i min nåværende jobb, for vi gjennomfører både webinarer og frokostseminarer. Jeg synes dette viser hvor viktig aktiviteter utover studiene kan være – man vet aldri hva man plutselig får bruk for.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Om sommeren pleide jeg å jobbe på lager eller IT-avdeling. Dette var ikke studierelevant, meg jeg har hatt god nytte av IT ferdighetene i forbindelse med utvikling av integrasjonsløsninger med rekrutteringssystemer.Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Jeg er veldig glad i å snakke foran forsamlinger, så jeg grep enhver anledning til å holde et foredrag om faglige tema.
Jeg har ofte blitt kontaktet av studenter som lurer på om de kan gjøre noe hos oss, og det beste rådet jeg kan gi er dette: finn ut hva bedriften jobber med, og tilby dem noe konkret. Det kan være en tjeneste, et prosjekt, et foredrag eller et produkt. Ikke la det være opp til bedriften å finne på hva du kan brukes til. De fleste har allerede de ressursene de trenger, og de færreste har tid til å finne på arbeidsoppgaver til deg.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Godt spørsmål! Jeg liker veldig godt å jobbe med tall, teori og forskning. Samtidig savner jeg å være ute blant folk og formidle psykologifaget. Er jeg heldig kan jeg jobbe med begge deler.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Som student har du mulighet til å starte en forening, lede en organisasjon,og prøve ting du ikke er 100% kvalifisert til å gjøre. Når du kommer ut i arbeidslivet tar det lang tid før du får denne sjansen. Grip alle muligheter du får – studietiden er ikke tiden hvor man sier «Nei takk, jeg tror det finnes andre som får til dette bedre enn meg»!