HVEM ER VI?

Bedriftsportalen for Psykologi er en frivillig studentorganisasjon ved NTNU. Vi ble stiftet i 2009 og vår hovedoppgave er formidling av karrieremuligheter til psykologistudenter. Vårt oppdrag er å fungere som bindeleddet mellom psykologistudenter på bachelor-, master- og profesjonsnivå og arbeidslivet. Dette tillater ulike bedrifter og organisasjoner å markedsføre seg selv gjennom arrangering av bedriftspresentasjoner, jobbsøkerkurs, workshops og lignende. Vi i Bedriftsportalen for Psykologi håper denne synliggjøringen kan øke studentenes forståelse for arbeidslivet og karrieremuligheter.    


For deg som er bachelor-, master- eller profesjonsstudent tilbyr vi bedriftspresentasjoner og arrangementer med fokus på kompetanseheving. Intervju med tidligere psykologistudenter legges jevnlig ut under månedens profil. I intervjuene vektlegges nyttigheten av den opparbeidede kunnskapen i deres nåværende stilling.

MEDLEMMER

Ledere


Leder og nestleder jobber på tvers av komiteene og samarbeider med andre studentorganisasjoner.


PR


PR-komiteen utarbeider markedsføringsplan rettet både mot studenter og næringslivet.

Markedsføringen skjer gjennom sosiale medier, nettsiden vår og annet promoteringsarbeid.Bedrift


Bedriftskomitéen har hovedansvar for kommunikasjon med bedriftene.

I tillegg planlegger og gjennomfører vi bedriftspresentasjoner.


Økonomi


Økonomiavdelingen fører regnskapet til organisasjonen.

Avdelingen er fungerende støttefunksjon i samtlige økonomiske avgjørelser.Sosialt


Sosialansvarlige har ansvar for sosiale arrangementer innad i studentorganisasjonen.