Månedens profil april 2018

SUSANNE AAKVIK BJØRGE

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

  • Rådgiver, SiT Råd

  • 27 år

Hva går jobben din ut på?

Som rådgiver hos Sit Råd jobber jeg både med kursledelse, coaching og samtaler med studenter. Jeg leder mestringskurs om blant annet stressmestring, tidsplanlegging, presentasjonsangst, motivasjon og endring, samt foreningskurs for studenter med verv om arbeidsmiljø, ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. I 2018 er jeg også med i et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor jeg leder gruppen for organisasjonskultur internt i Sit.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Min overgang til arbeidslivet har vært veldig fin – jeg stortrives med å fortsatt være på campus og å få møte studenter hver dag i arbeidssammenheng. Hverdagen er mer variert enn under studiene og det er selvfølgelig et pluss å ha mer fritid på kveldstid og i helger.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

I jobbsøknaden presiserte jeg hvordan min faglige kompetanse og de praktiske erfaringene jeg har (gjennom for eksempel verv, deltidsjobb og praksisopphold) ville komme til nytte for arbeidsgiver og målgruppen: studentene. Ved andregangsintervjuet løste jeg case og holdt et kort kurs om arbeidsmiljø, og fikk dermed vist frem det jeg kan i tillegg til det jeg selv presenterte på papiret.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Etter jeg leverte master fikk jeg en 40 prosent stilling hos Psykologisk institutt for å skrive om masteren til artikkelform og forsøke å publisere. I tillegg jobbet jeg et år hos NTNU Alumni med konferanser, kvalitetssikring og nettverksbygging i tillegg til at jeg var ansvarlig for de studentrettede tiltakene «Alumni-kompass» og «jobbskygge-programmet» som hjelper studenter å konkretisere egen faglig ekspertise og spisskompetanse i møte med alumner i arbeidslivet.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologistudiet har vært kjemperelevant – både grunnleggende psykologi for mestringskursene og samtalene jeg har, mens masterløpet er relevant i møte med studenter i verv som vil lære mer om arbeidsmiljø, ledelse og kommunikasjon.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Allerede første måneden inn i psykologistudiet ble jeg med i Psykologisk Tidsskrift som markedsføringsansvarlig og engasjerte meg der gjennom alle 5 studieårene pluss et lite ekstra år inn i arbeidslivet (klarte ikke gi helt slipp!). I tillegg har jeg vært linjeforeningsleder for pStimulus og vært med et par år på Studentersamfundet.


Hva husker du best fra studietiden?

Tiden hos Psykologisk Tidsskrift og Studentersamfundet har satt stort preg på studietiden min - opplevelsene derifra og de jeg har blitt kjent med gjennom vervene kommer jeg alltid til å sette pris på. I tillegg var det et stort pluss å endelig komme på masternivå og få spesialisere seg, samtidig som vi hadde et veldig godt klassemiljø.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg mener at alle deltidsjobber er relevante! I mine første søknader etter studiene dro jeg frem at det å jobbe i omsorgsbolig har gjort meg tålmodig og at jeg trives med å jobbe med mennesker, mens arbeidet i ferskvaredisk gjør at jeg er vant til å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø. Ellers hadde jeg deltidsjobb i NTNU Alumni hvor jeg som nevnt endte opp første året etter masteren.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

I studietiden gikk jeg på bedriftspresentasjoner og karrieredager innimellom, og i jobbsøkingsammenheng har jeg opplevd at det er nyttig å ha et kontaktpunkt inn i firmaet du søker deg til. Jeg vil derfor oppfordre til å tørre å ta en telefonsamtale, gå innom og hilse på eller invitere til et kaffemøte.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg stortrives i Sit og opplever at jeg har en meningsfylt hverdag der jeg får brukt både bredde- og spisskompetansen fra studiene. Her får jeg også muligheten til å utvikle meg videre gjennom kurs og annen kompetanseheving.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Nyt studietiden mens du kan – arbeidslivet kommer fort nok! Men søk deg gjerne til relevante deltidsjobber/verv, og vinkle eksamensoppgavene dine mot spesifikke tema du er interessert i dersom du vet hva du ønsker å jobbe med når du er i mål.