HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på. Se gjennom denne listen først, så kanskje du får svar på det du lurer på.


OFTE STILTE SPØRSMÅL:


Q. Hvem er rådgiveren jeg skal spørre om det er noe jeg lurer på?

Årstudium og bachelor: Irene Raaum, irene.raaum@ntnu.no

Master: Bente Christensen, bente.christensen@ntnu.no

Profesjon: Unni Christin Skrede Koen, unni.skrede.koen@ntnu.no


Q. Hvilke masterutdanninger ved NTNU kan jeg søke på etter endt bachelor i psykologi?

Ved NTNU er det hele 14 masterstudier du kvalifiserer til med en bachelor i psykologi. Vi har lagt ut litt informasjon om alle disse på Instagram og Facebook.


Q. Hvilke masterutdanninger utenfor NTNU kan jeg søke på etter endt bachelor i psykologi?

Du kan søke på et stort antall mastergrader på flere ulike universiteter og høyskoler både i og utenfor Norge. De ulike studiene har likevel ulike opptakskrav, og dette kan det være lurt å sette seg inn i god tid før søknadsfristen går ut. Her går det an å ta kontakt med rådgiveren ved instituttet, enten her ved NTNU eller ved universitetet/høyskolen du ønsker å søke på. 


Q. Hvilke fag kan jeg ta i breddeåret (2.året) på bachelor i psykologi?

Du kan i teorien velge hvilke som helst fag du ønsker. Du kan ta et årsstudium i noe annet (f.eks. sosiologi, pedagogikk, STS - teknologi og vitenskapsstudier, økonomi og administrasjon). Det er viktig at du da sjekker de ulike emnene om det er et adgangskrav, og om du innfrir dette. Er du i tvil så kontakter du veileder for dette studiet. 

Du kan også velge enkeltemner, da er det egentlig bare å søke litt rundt på frie emner eller på ulike studier og se om du innfrir adgangskrav og det kan også være lurt å se på anbefalte forkunnskap. Eksempel på fag her er: NEVR2010/NEVR2030 introduksjon til Nevrovitenskap, KULT2205 - STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon, MFEL1010 - Innføring i medisin for ikke-medisinere

Du kan så klart også ta fordypning i psykologi, hvor du da tar fordypning i førsteklasseemnene utenom Psykiske lidelser, Psykologiens Historie og Psykologiens Metodologi.


Q. Hvilke fag må jeg ta i breddeåret (2.året) på bachelor om jeg vil ta klinisk master i Danmark?

Følgende fag var nødvendig for klinisk master 2020: PSY2012 Kognitiv psykologi 2, PSY2015 utviklingspsykologi 2, PSY2016 personlighetspsykologi 2, PSY2014 sosialpsykologi 2, PSY2019 - arbeids- og organisasjonspsykologi, 2013 biologisk psykologi 2 (anbefalt, men ikke obligatorisk), PED1002 pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi. Det er ikke nødvendig med helsepsykologi (HLS0001) lenger. 

NB: Vi anbefaler deg å ta kontakt med veileder og universitetet du ønsker å søke for oppdatert informasjon.


Q. Hvor ofte har Bedriftsportalen opptak av nye medlemmer?

Normalt kjører vi opptak i starten av hvert semester, men i det siste har vi hatt løpende opptak. Da har vi søknadsskjema som fylles ut her inne på nettsiden. Hvor mange nye medlemmer vi tar inn til hver komité varierer, og vi ønsker å ha et team som er produktivt, men også sosialt. Søk da vel!