HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på.

Nedenfor finner du svar på noen av de spørsmål vi ofte får. OFTE STILTE SPØRSMÅL


 • Hvem er rådgiveren jeg skal spørre om det er noe jeg lurer på?

Årstudium og bachelor:    Irene Raaum, irene.raaum@ntnu.no

Master:                             Bente Christensen, bente.christensen@ntnu.no

Profesjon:                         Unni Christin Skrede Koen, unni.skrede.koen@ntnu.no


 • Hvilke masterutdanninger ved NTNU kan jeg søke på etter endt bachelor i psykologi?
  Ved NTNU er det hele 15 masterstudier du kvalifiserer til med en bachelor i psykologi. Vi har lagt ut litt informasjon om alle disse på Instagram og Facebook.


 • Hvilke masterutdanninger utenfor NTNU kan jeg søke på etter endt bachelor i psykologi?
  Du kan søke på et stort antall mastergrader på flere ulike universiteter og høyskoler både i og utenfor Norge. De ulike studiene har likevel ulike opptakskrav, og dette kan det være lurt å sette seg inn i god tid før søknadsfristen går ut. Her går det an å ta kontakt med rådgiveren ved instituttet, enten her ved NTNU eller ved universitetet/høyskolen du ønsker å søke på.

 • Hvor og når kan jeg dra på utveksling?
  Som bachelorstudent har du mulighet til å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis i breddeåret, som er tredje og fjerde semester.

  Som masterstudent har du også mulighet til å ta et utenlandsopphold, fortrinnsvis i andre eller tredje semester (i tredje semester brukes vanligvis utenlandsoppholdet til å samle inn data til masteroppgave).

  Som profesjonsstudent har du mulighet til å ta et utenlandsopphold etter fjerde semester og før åttende semester, når du har bestått de kliniske emnene PSYPRO4201 - PSYPRO4204). 

  Institutt for psykologi har samarbeidsavtaler med ca. 20 ulike land, husk å sette av god tid til planlegging, senest i løpet av høstsemesteret året for du reiser!
  For mer informasjon kontakt studieveilederne på instituttet eller studentkontakt@ips.ntnu.no.


 • Hvilke fag kan jeg ta i breddeåret (2.året) på bachelor i psykologi?
  Du kan i teorien velge hvilke som helst fag du ønsker. Du kan ta et årsstudium i noe annet (f.eks. sosiologi, pedagogikk, STS - teknologi og vitenskapsstudier, økonomi og administrasjon). Det er viktig at du da sjekker de ulike emnene om det er et adgangskrav, og om du innfrir dette. Er du i tvil så kontakter du veileder for dette studiet. Du kan også velge enkeltemner, da er det egentlig bare å søke litt rundt på frie emner eller på ulike studier og se om du innfrir adgangskrav og det kan også være lurt å se på anbefalte forkunnskap. Eksempel på fag her er: NEVR2010/NEVR2030 introduksjon til Nevrovitenskap, KULT2205 - STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon, MFEL1010 - Innføring i medisin for ikke-medisinere. En annen mulgihet er å ta en fordypning i psykologi, hvor du da tar fordypning i førsteklasseemnene (utenom Psykiske lidelser, Psykologiens Historie og Psykologiens Metodologi.).

 • Hvilke fag må jeg ta i breddeåret (2.året) på bachelor om jeg vil ta klinisk master i Danmark?
  Følgende fag var nødvendig for klinisk master 2020: PSY2012 Kognitiv psykologi 2, PSY2015 Utviklingspsykologi 2, PSY2016 Personlighetspsykologi 2, PSY2014 Sosialpsykologi 2, PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi, PED1002 Pedagogisk psykologi, PSY1505 Utviklingspsykologi og PSY2013 Biologisk psykologi 2 (anbefalt, men ikke obligatorisk) Det er ikke nødvendig med helsepsykologi (HLS0001). 

  Vi anbefaler at du tar kontakt med veileder og det universitetet du ønsker å søke for oppdatert, spesifikk informasjon.

 • Hvor ofte har Bedriftsportalen opptak av nye medlemmer?
  Normalt kjører vi opptak i starten av skoleåret i august/september, men enkelte år har vi også hatt løpende opptak. Da har vi søknadsskjema som fylles ut her inne på nettsiden. Hvor mange nye medlemmer vi tar inn til hver komité varierer, og vi ønsker å ha et team som er produktivt, men også sosialt. Søk da vel!