Månedens profil januar 2024

Victoria Lysberg

Aktuell som 


Organisasjonskonsulent 

hos Fellesforbundets HovedkontorUtdannelse: 

Master i psykologi - Læring, hjerne,
atferd og omgivelser 

Hva går jobben din ut på?

Mine daglige oppgaver er å bistå avdelinger spredt rundt om i Norge med å effektivisere og forenkle deres arbeidshverdag. F.eks. med å behandle data i medlemsprofiler, reise ut til avdelingene for å observere deres arbeidshverdag og bistå med fane2 og websak (programvarer). Jeg er også med på et prosjekt om kollegaveiledning der vi ønsker å kartlegge hvordan avdelinger og tillitsvalgte håndterer vanskelige situasjoner i møte med medlemmer/andre kolleger. Vi skal iverksette tiltak som støttegrupper for å dele erfaringer og kurs om hvordan møte personer som har det vanskelig i forbindelse med kurs gjennom Røde kors.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Veldig bra, vært heldig med godt miljø og veldig imøtekommende team, samt fleksitid og muligheter for hjemmekontor som gjør hverdagen mer fleksibel. Gøy å erfare hvor mange muligheter som finnes der ute med en master i psykologi.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

La frem de emnene jeg har trivdes med og snakket om hvorfor jeg mener de er relevant i jobben. F.eks. er kunnskap og erfaring med statistikk og databehandling attraktivt for mange større bedrifter og organisasjoner. Delte også min interesse for- og forskning på avvisningsatferd og kommunikasjon som er relevant ifh håndtering av konflikter på arbeidsplasser og i privatlivet 


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Dette er første fulltidsjobb, men jobbet 100% som miljøterapeut for ungdom i sommer før jeg flyttet til Oslo 😊


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid, og hvordan har du brukt din kompetanse i arbeidet?

De administrative oppgavene krever ingen bakgrunn i psykologi, men heller en generell forståelse for teknologi og medmenneskelighet. Samtidig fikk jeg jobben fordi utdannelsen min kan brukes i de mer langsiktige prosjektene. Vi jobber med å etablere et større nettverk for tilgang til psykologisk kompetanse i organisasjonen, hvor målet er å sette et større fokus på opprettholdelse av mental helse, samt forebygging av psykisk sykdom.


Hadde du noen frivillige verv vedsiden av studiene?

Jeg har vært sosialansvarlig i PUG og sittet i arrangementkomiteen i PSI! 


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden?

Jobbet som læringsassistent i psykologisk forskningsmetode og kognitiv psykologi og som miljøterapeut ved Ecura bo- og habiliteringssenter, samt psykiatrisk akuttmottak ved St. Olavs (Østmarka).


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Egentlig ikke. Søkte på alt som virket interessant og hvor jeg tenkte at jeg kunne bruke utdannelsen min.


Hva forestiller du deg å jobbe med videre i din karriere?

Neste steg er psykologisk rådgiver ettersom jeg svaner å bli litt mer utfordret innen faget mitt på daglig basis


Har du noen tips til oss psykologistudenter?

Ta «den beste studieteknikken» med en klype salt, prøv ut anbefalinger, men gjør det som fungerer best for deg. Husk at alle jobber forskjellig og ingen får karakter for prosessen, men kun det ferdige produktet. Snakk med hverandre og del erfaringer. Ta pauser med god samvittighet og husk at litt avstand fra en oppgave kan føre til nye ideer og løsninger 😊Tusen takk for at du tok deg tid til intervjuet, Victoria! Vi håper alle våre lesere blir inspirert av det du deler!