Månedens profil oktober 2020

KAIA AARBERG

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi, NTNU
  • Arbeidsplassrådgiver, Mellomrom Arkitekturpsykologi
  • 29 år

Hva går jobben din ut på?

Min jobb går ut på å være en organisasjonsrådgiver som forstår hvilken effekt arkitekturen har på organisasjonen og menneskene som jobber der. Mitt primære fokus er på arbeidsplassarkitekturen som en del av et helhetlig flyt- og produktivitetsbilde i en organisasjon. I Mellomrom ønsker å skape arbeidsplasser som er optimalt tilpasset og understøtter en organisasjons strategi, arbeidsprosesser og kultur.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker? 

Rett og slett en stor forandring med mange nye og spennende, men krevende utfordringer.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver? 

Mellomrom er startet av en klinisk psykolog, slik at fag og forskning står sterkt. Dette tror jeg var en fordel for en med min bakgrunn. Jeg kunne fremheve et utdanningsløp med mye metode og analyse, samt gjennomføring av egen forskning gjennom bachelor- og masteroppgaven. Samtidig kunne jeg fremheve en solid faglig bakgrunn i organisasjonspsykologi, endringsprosesser og ledelse.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie? 

Ja, jeg jobbet som HR-rådgiver i Oslo kommune i halvannet år. Det var spennende, men jeg opplever at jeg har landet riktig der jeg er nå.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid? 

Hel-relevant! Men, det er mye man lærer i arbeidslivet som det er vanskelig å lese seg til.


Hva husker du best fra studietiden?

Samholdet blant oss studentene, friheten, den sterke frivillighetskulturen, Samfundet og hyblene, det lunefulle Trondheimsværet, og frustrasjonen i innspurten av masteroppgaven.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva? 

Jeg var blant annet frivillig UKA som endte med videre frivillig verv på Samfundet. Også hadde jeg verv både i Psykologidagene og i linjeforeningen for årsstudium og bachelor, PSI samt linjeforeningen på master, pStimulus.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Tja. Jeg jobbet som kunderådgiver i en bank i noen år som skaffet meg en innsikt i hvordan en større organisasjon fungerer. Samtidig bidro den jobben til å skaffe meg informanter til masteroppgaven min.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Ikke noe utover det å jobbe for å bygge arbeidserfaring som kunne være nyttig senere.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg forestiller meg å være der jeg er nå en stund til. Jeg lærer fortsatt mye og får brynet med på både små og store prosjekter.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Jeg har lyst til å si nyt studietiden! Men jeg skal heller si at du skal sannsynligvis være mange år i jobb (minst 35 år!), så selv om du ikke lander drømmejobben med én gang ut av studiene, så kan du komme dit etter hvert. Det viktigste er å starte et sted og bygge erfaring. Også finner du kanskje ut et sted på veien at drømmejobben din er noe helt annet enn det du egentlig trodde :)