Månedens profil oktober 2019

TROND S. JOHANSEN

  • Master i helse, organisasjons- og
       kommunikasjonspsykologi

  • Principal Safety Adviser, Safetec

  • 38 år

Hva går jobben din ut på?

Som sikkerhetsrådgiver jobber jeg med ulike prosjekt hvor sikkerhet i samspillet mellom organisasjon, menneske og teknologi blir analysert. Psykologistudiet har i jobbsammenheng bidratt til forståelse for ulike faktorer som påvirker organisatoriske prosesser, risikopersepsjon og sikkerhet. Bakgrunnen har satt meg i stand til å tilføre nye vinklinger i etablerte fagmiljø som tradisjonelt sett var forbeholdt de med realfagsbakgrunn.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Overgangen var først og fremst lønnsom. Det var veldig greit å komme i lønnet arbeid og jobbe som del av et større team fremfor sitt eget prosjekt. Vi la også opp til et rimelig strukturert løp med studiearbeid fra 0800-1600 det siste halve året på mastergraden, nettopp med tanke på å gjøre overgangen til fast arbeid så myk som mulig.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Gjennom å konkretisere det jeg kunne opp mot arbeidsgiverens behov, både i søknad og intervjuprosess.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg startet karrieren som rådgiver på NTNU før jeg etter noen år gikk over til Safetec. Her har jeg fått prøve meg i flere ulike roller internt.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologikompetanse har vært en del av pakken. Det var nok også det første jeg lærte - psykologi er en del av pakken og ikke forklaringen på alt. Men en ting som man kanskje undervurderer under studiene er nytteverdien av metodeforståelse og statistikk.


Hva husker du best fra studietiden?

Jeg tok bachelorgraden min i Australia og sitter igjen med mange gode minner fra den tiden.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg drev aktivt med idrett og hadde en del verv gjennom dette. Jeg var også med i Psykologisk Fagutvalg (tilsvarende Bedriftsportalen for psykologi).


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg hadde en ingeniørstilling ved geodataavdelingen i Stavanger kommune som jeg kom tilbake til hver sommer under studiene. Det var ikke relevant for studiene men en veldig nyttig arbeidserfaring å ha med seg i arbeidslivet.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Som en del av en prosjektoppgave kom jeg i kontakt med arbeidslivet, og dette utviklet seg raskt til videre studiearbeid som til slutt endte med to publikasjoner. Det la også grunnlaget for fordypning til masteroppgaven. Masterløpet var for øvrig veldig akademisk da jeg studerte og vi etterlyste sterkere knytning til bedrifter, for eksempel gjennom praksisplasser.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg har ikke noen konkret forestilling om videre karriere. For mitt vedkommende er egentlig det viktigste at jeg har en jobb der jeg får utfolde meg.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Dra på utveksling til utlandet i løpet av studietiden hvis muligheten byr seg. Når det kommer til fordyping så ta kontakt med bedrifter og velg tema som er relevant for næringslivet.