Månedens profil november 2023

Iselin Sørvik Larsen

Aktuell som 


People and Knowledge Manager

hos BDOUtdannelse: 

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

NTNU

Hva går jobben din ut på?

Jeg er ansatt i BDO sin IT-avdeling, og i min rolle har jeg overordnet ansvar for hvordan vi som avdeling jobber med medarbeiderutvikling, engasjement og kultur. Dette innebærer blant annet arbeid med rekruttering, oppfølging av medarbeiderundersøkelse og andre initiativ knyttet til engasjement, kompetanse og utvikling. IT-avdelingen i BDO jobber for å støtte resten av organisasjonen og våre kolleger som jobber i tjenesteområdene. Innad i avdelingen jobbes det med mye forskjellig – blant
annet programvareutvikling, informasjonssikkerhet, data og analyse, og business support. Jeg synes det er så flott å få jobbe for at disse dyktige folkene skal ha det bra på jobb. Dette gjør jeg i samarbeid med andre ledere i avdelingen.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Jeg følte meg ganske klar for å gå inn i arbeidslivet, så overgangen gikk veldig fint. Det er så klart en rekke forskjeller fra studielivet til arbeidslivet – fokuset skifter seg fra eksamener og oppgaveskriving til praktisk arbeid med reelle utfordringer. Det er veldig spennende, men også krevende på en helt annen måte.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

For min del så har det ikke vært så vanskelig å argumentere for at arbeids- og organisasjonspsykologi er relevant kompetanse i en HR-stilling. Jeg tenker det handler om å få frem hvilken verdi kompetansen din gir – hva slags unike perspektiver gir min kompetanse i denne organisatoriske konteksten? Hva kan jeg konkret bidra med? Jeg føler meg veldig heldig som har havnet hos en arbeidsgiver som ser verdien av min bakgrunn, noe som var tydelig fra første møte i rekrutteringsprosessen.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Min første jobb etter studiet var en HR-rolle i Huawei. Det innebar mye rekruttering og søk etter kandidater, samt en del administrative oppgaver knyttet til det å drifte et kontor.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid, og hvordan har du brukt din kompetanse i arbeidet?

Psykologistudiet har vært veldig relevant i mitt arbeidsliv. Jeg trekker på kompetanse og kunnskap fra masterløpet i arbeids- og organisasjonspsykologi – det er spesielt relevant innen medarbeiderengasjement, rekruttering og kompetanseutvikling. I tillegg synes jeg det er nyttig å ha en forståelse for menneskelig atferd, personlighet, gruppedynamikker, motivasjon og lignende – det tenker jeg generelt er fint å ha når en jobber med og for folk.


Hva husker du best fra studietiden?

Vi hadde et supert klassemiljø i mitt masterkull. En virkelig flott gjeng med folk som jobbet bra faglig sammen og fant på mye gøy sosialt. Vi var flinke til å støtte hverandre i oppgaveskriving og mot eksamener. Jeg husker godt det sosiale vi fant på, alt fra
hyttetur, til suppemiddager og Secret Santa. Så må jeg ikke glemme å nevne kanelbolleonsdag på SiTo – det savner jeg!


Hadde du noen frivillige verv vedsiden av studiene?

Jeg hadde verv i Støttehjulet som studentkonsulent og som leder. Støttehjulet hjelper andre studentorganisasjoner med HR-relaterte tema som ledelse og samarbeid. Det var et supernyttig verv for å kunne omsette teoretisk psykologikompetanse til noe praktisk
og anvendbart. Via Støttehjulet fikk jeg erfaring med å planlegge og gjennomføre workshops, noe som også er en del av jobben min i dag.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden?

Jeg har ikke hatt noen sommerjobber som er direkte relevant for det jeg jobber med i dag. Jeg har jobbet en sommer i psykiatrien, samt hatt et par studentassistentstillinger for å veilede på metode og lede samling for nye masterstudenter.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Jeg dro på bedriftspresentasjoner som var arrangert av Bedriftsportalen for Psykologi. Det var veldig fint for å få innsikt i hvordan andre anvendte sin psykologibakgrunn – det synes jeg var veldig lærerikt og inspirerende!


Hva forestiller du deg å jobbe med videre i din karriere?

Det er så mye innen HR, organisasjon og ledelse jeg synes er interessant, og jeg ser frem til å utvikle kompetansen min videre! Det å jobbe med mennesker og team for å legge til rette for gode prosesser og skape positive resultater synes jeg er veldig givende.


Har du noen tips til oss psykologistudenter?

Vær nysgjerrig og finn ut hva du virkelig interesserer deg for både innenfor og utenfor psykologi! Vet du ikke helt hva det er enda er det OK, men jeg tenker det å være utforskende er viktig for å finne det ut. Dra på bedriftspresentasjoner, vær oppdatert på hva som skjer i samfunn og næringsliv, følg bransjer, bedrifter og folk du synes er interessante og inspirerende. Din kompetanse innen psykologi har verdi, så vær tydelig på hva du tenker det betyr i kontekst hos arbeidsgiver og i rollene du søker deg til. Du har en solid teoretisk bakgrunn, men tenk hvordan du kan tilpasse den til de praktiske utfordringene som finnes i arbeidslivet.Tusen takk for at du tok deg tid til intervjuet, Iselin! Vi håper alle våre lesere blir inspirert av det du deler!