Månedens profil august 2018

TORA SKAGESTAD

  • Klinisk psykologi, UiB

  • Management Consultant, Accenture

  • 29 år

Hva går jobben din ut på?

Jeg er konsulent innenfor management consulting og jobber med organisasjonspsykologi. Jeg jobber innenfor noe som heter ”talent and organisation”. Der ser jeg blant annet mye på endringsledelse som innebærer alt som skal til for å klargjøre en organisasjon til å tilføre nye endringer. Man kan også se på blant annet HR-strategi, restrukturering og kompetanseutvikling.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Generelt sett så er det en stor overgang fra det å være student til å være arbeidstaker. Det er en helt annen måte å arbeide på, særlig var overgangen fra å teori til praksis merkbar. Dette var utfordrende, men på samme tid veldig gøy. Ellers gikk denne overgangen, for min del, veldig flytendene i og med at jeg tidligere hadde et internship i den bedriften jeg nå jobber for. Som student fikk jeg dermed en smakebit på arbeidslivet. Noe som gjorde overgangen mye enklere.


Hva er det som gjør din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver

Jeg opplever at min kompetanse er meget relevant og attraktiv for arbeidsgiver. En økende trend innenfor næringslivet er at vi, i større grad enn tidligere, har begynt å sette mennesket i fokus. Man må virkelig forstå de menneskelige behovene, både hos kunder og ansatte. Dette tankesettet faller meg som psykolog og andre med organisasjonspsykologi-bakgrunn veldig naturlig sammenlignet med andre. Det er her vår psykologiske utdanning blir sentral. Det som for oss kan virke helt åpenbart, er ikke nødvendigvis like opplagt for en med et annet tankesett, f.eks. for en med fokus på business.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Nei, det har jeg ikke. Jeg hadde et internship i Accenture og fikk i den sammenheng kontrakt der slik at det ble en glidende overgang fra studie til arbeid.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid

Psykologistudiet har vært veldig relevant for det jeg jobber med i dag. Jeg er den eneste i min avdeling som har en utdanning innenfor psykologi, hvorav de andre har økonomibakgrunn. Jeg opplever at kombinasjonen mellom et business-tankesett og et menneske-tankesett er veldig viktig, og at denne kombinasjonen kommer til å bli enda viktigere i tiden fremover. Dette er blant annet grunnet i den digitale utviklingen hvor ting skal skje veldig raskt.


Hva husker du best fra studietiden?

Jeg var på utveksling i Buenos Aires i Argentina og hadde all undervisning på spansk. Jeg opplever at utvekslingsoppholdet mitt blir sett på som en fordel i og med at jeg valgte å dra til et litt mer utradisjonelt sted. Det er blant annet noen headhunters som har sett på det og søkt på personer med utradisjonelle valg av utvekslingssted. De anser da gjerne personen som selvstendig.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

På profesjonsstudiet har man ikke kontakt med næringslivet og vi hadde heller ingen form for bedriftspresentasjoner underveis. Så det at jeg søkte på en konsulentstilling var for min del grunnet informasjon jeg tilegnet meg utenom studiet. Onkelen min, som er headhunter, fortalte meg hvordan en jobber som konsulent og ga innblikk i de ulike konsulentselskapene. Det var altså de to siste årene på studiet hvor jeg fikk mer sansen for å jobbe med positiv psykologi som førte til at jeg søkte på internship innenfor organisasjonspsykologi.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg trives utrolig godt i den jobben jeg er i nå, så veien videre for min del vil nok være innenfor konsulentbransjen noen år fremover. Utover det er det mange mulige veier og om jeg går tilbake til det kliniske eller om jeg går en helt annen retning får nesten bare tiden vise.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Hvis man får mulighet til det er det veldig lurt å ta internships. Gjennom et internship lærer man utrolig mye. Det er også gode muligheter for å få stilling etterpå. Ellers kan det også være positivt å ta økonomifag i tillegg. For de som går på bachelornivå og har mulighet til å ta et breddeår, ville jeg absolutt vurdert å ta økonomifag slik at man får kombinasjonen av menneske- og økonomiforståele som jeg har nevnt tidligere. Hvis man har lyst til å jobbe med organisasjonspsykologi så vil det absolutt være et pluss å kunne vise til dette. Det å ta sertifisering innenfor Excel eller andre verktøy som blir brukt mye i arbeidslivet vil også være lurt. Ved å vise til kompetanse man uansett vil ha bruk for i jobben vil gjøre at man stiller sterkere når man er på utkikk etter den første jobben.