Månedens profil august 2020

FREDRIK A. BERGET

  •  Bachelor i psykologi

  • 60 studiepoeng i økonomi og administrasjon

  • Miljøarbeider i Trondheim Kommune

  • 25 år

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber som miljøarbeider på et bo- og aktivitetstilbud gjennom Trondheim kommune. Jobben går i all hovedsak ut på å tilrettelegge for aktivisering, samt fremme trivsel og bidra til økt livskvalitet hos mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. En typisk arbeidsdag inkluderer bistand og motivering til daglige gjøremål, støttesamtaler, og planlegging og organisering av ulike aktiviteter. Daglige gjøremål innebærer eksempelvis middagslaging, handling, og assistere med personlig hygiene. Ønsket med støttesamtaler er å fremme positiv tenkning og motivasjon hos hver enkelt, men også å kunne gi støtte og omsorg. Derfor er det helt essensielt i jobben å bygge relasjon og tillit med hver enkelt, og dette gjøres ved å deriblant gjøre hyggelige ting sammen. Eksempler på dette er å ta med ‘brukerne’ på spaserturer, shopping, kino, svømmehall, restaurant/kafé, reiser innenlands og utenlands, osv. Jeg jobber veldig tett på de andre ansatte, og det er ikke uvanlig at vi organiserer aktiviteter sammen og gjøre hyggelige ting sammen med brukerne.


Hvordan gikk du fram for å få jobben? 

Jobben fikk jeg gjennom en bekjent, siden vedkommende tipset meg om arbeidsplassen da jeg gikk førsteåret på psykologi. Jeg hadde tidligere jobbet på et bofellesskap i Elverum, hjemplassen min, og kunne derfor tenke meg å jobbe med noe lignende mens jeg studerte her i Trondheim. Det tok ikke lang tid fra jeg sendte inn CV og søknad til jeg hadde mine første opplæringsvakter. Jeg jobbet som assistent for bo- og aktivitetstilbudet i over to år før jeg fikk stillingen som miljøarbeider. Miljøarbeider-stillingen fikk jeg nå i juni etter å ha fullført en bachelorgrad i psykologi, siden denne bachelorgraden anses som relevant for en slik stilling på min arbeidsplass. Derimot kan det variere fra arbeidsplass til arbeidsplass hva som skal til for å bli
miljøarbeider.


Hvordan bruker du din psykologikompetanse i jobben? 

Som tidligere nevnt, er det vesentlig å bygge relasjon og tillit med de menneskene man jobber med. Det er fundamentalt å kunne tilpasse kommunikasjonen til hver enkelt, siden hver og en har ulike behov som må møtes. Man kan helt enkelt si at psykologikompetansen er nyttig siden man har med mennesker å gjøre. Så enkelt, og så vanskelig. En viktig del av jobben er å forsøke å se litt bortifra individuelle begrensninger, og heller fokusere på potensial og mestring. For å kunne fremme konstruktiv tenkning og atferd i retning av måloppnåelse og mestring hos andre, er det viktig med kunnskap om menneskelig atferd og kognisjon.


Hvordan har det gått å kombinere studier med deltidsjobb? 

For min del har dette gått fint! Jeg har kombinert deltidsjobb med studier og verv, og stort sett har dette gått greit. Jeg foretrekker å jobbe jevnt og trutt med pensum gjennom hele semesteret, og ideelt sett jobber jeg med skolearbeidet tidlig på dagen. Derfor har jeg vanligvis jobbet på kveldstid i ukedagene, og det er ikke sjeldent at jeg drar rett fra skolen til jobb. Blir det mye skole eller verv under visse perioder, så har jeg muligheten til å takke «nei» til vakter. Så det har vært ganske fleksibelt, sånn sett. Det handler mer om hva man selv gjør det til.


Hva husker du best fra studietiden ved NTNU?

Studietiden min har bestått av ett år på økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen, i tillegg til tre år på bachelorstudiet i Psykologi. Det jeg husker best fra disse fire årene er Fadderukene og Åre-turene. Samtidig har jeg mange gode minner fra frivillige verv som jeg har tatt på meg underveis, og har gjennom disse fått meg mange nye bekjentskaper og opplevd et samhold og engasjement uten sidestykke.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt. hva?

Jeg har tidligere vært PR-medarbeider for Bedriftsportalen for Psykologi, og har gjennom dette vervet fått være med på å spre budskapet om hvor fleksibel, nyttig og ettertraktet psykologikompetanse er på arbeidsmarkedet. Jeg har selv vært i den situasjonen hvor jeg har lurt på hva jeg sånn konkret kan bruke kompetansen til når jeg er ferdig med bachelorstudiet og en eventuell mastergrad i psykologi, men sannheten er at det er ingen fasit på dette og at man har et hav av muligheter. Disse mulighetene er det jeg har hatt som mål og visjon om å kunne videreformidle til andre psykologistudenter som er usikre om hva de kan bruke kompetansen til på et senere tidspunkt. Videre, har jeg vært markedsføringsmedarbeider for Næringsutvalget på NTNU Handelshøyskolen, og var i tillegg markedsføringsansvarlig for NTNU Handelshøyskolen Karrieredag i 2017.


Hvordan forestiller du deg ditt videre studieløp? 

Jeg skal studere master i Ledelse og Organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI i Oslo til høsten. Denne mastergraden er hovedsakelig HR-orientert, men kan også betraktes som en master i psykologi. Mens jeg har studert både økonomi og psykologi, så har jeg syntes at fag som organisasjon og ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi har vært de mest interessante. Dette har gjort at jeg utviklet en interesse for organisasjonspsykologi i løpet av studietiden ved NTNU, og ønsker å kunne holde på med dette i fremtiden. For eksempel å jobbe innenfor HR og rekruttering.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Engasjer dere! Man lærer så utrolig mye av å engasjere seg under studietiden, uavhengig om det er i Bedriftsportalen for Psykologi, Studentersamfundet, eller NTNUi. Man lærer så utrolig mye, og man får kompetanse som man ikke kan lese seg til og som er nyttig for senere arbeidsliv. Utover dette, vil jeg anbefale å være nysgjerrig når det kommer til det faglige innholdet i studiet. Man tjener mye på dette under lengre dager på lesesalen, og dette vil kunne bidra til en motivasjon som er mye sterkere enn den man har hvis man bare skal få bestått på eksamener Selv om ikke alle synes at alt er like interessant.

Stå på!