Månedens profil februar 2018

CHRISTINA SOLVANG

  • Bachelor i psykologi, NTNU

  • Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet

  • 24 år

Hva går utdanningen din ut på?

Utdanningen min fokuserer på hvordan man som klinisk psykolog anvender psykologiske teorier og intervensjoner i praksis. På utdannelsen får man en dypere kunnskap om det kliniske aspektet ved psykologi, og hvordan man skal anvende dette i møte med klienter. Primært fokuserer utdannelsen på klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og pedagogisk psykologi. I tillegg har vi valgfag som fokuserer på psykologisk testing og intervensjonsmetoder, både med praktiske og skriftlige eksamener.


Hvordan er det å være norsk student i Danmark?

Det er herlig å være norsk student i Danmark. Man blir inspirert av engasjerte danske studenter, og den danske kulturen. Byen er proppet med gode kafeer og restauranter, i tillegg til et godt kulturliv. Kombinasjonen av å være student og ”turist” er derfor ikke alltid like lett, da det stadig er noe å oppleve i denne byen! Som de fleste vet er danskene veldig glad i å sykle, og det å kunne sykle overalt i motsetning til å kjøre buss og bil er både lettvint og billig.


Hvordan var overgangen fra å være bachelorstudent til å bli masterstudent?

Overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent har for min del dreid seg mest om at jeg nå tilegner mer kunnskap om det kliniske aspektet innenfor psykologi. Studiene er mer rettet mot metoder og hvordan man i praksis arbeider som psykolog, i motsetning til på bachelor hvor forelesninger i større grad handlet om teorier. Nå er jeg stadig nærmere arbeidslivet, og et masterstudie blir med det for min del mer engasjerende, og krever mer selvstendig arbeid for å tilegne seg kunnskap om det man skal arbeide med. I tillegg er det praksis på masterstudiet, noe jeg savnet veldig på bachelorstudiet.


Hvordan gikk du fram for å komme inn på klinisk master i Danmark?

Det første jeg gjorde var å finne ut av hvilke fagkombinasjoner de ulike universitetene krever, og valgte valgfag på bachelorgraden ut fra dette. Når søknadsprosessen nærmet seg ble det mye scanning av dokumenter som skulle sendes inn, skriving av motivasjonsbrev, i tillegg til en tur til Danmark for å ta en eksamen på dansk for å kunne søke. Vi var flere studenter fra NTNU som søkte sammen, noe som gjorde søknadsprosessen mer overkommelig.


Har du hatt nytte av fagene du tok ved NTNU?

Fagene fra bachelorgraden ved NTNU har absolutt både vært og er fortsatt relevant. Både med tanke kunnskap som er nyttig å ha i bunn når jeg nå lærer om det mer kliniske aspektet ved psykologi, i tillegg til blant annet måten å tenke på og skrivetrening jeg har tilegnet meg.


Hvordan opplevde du søknadsprosessen?

Søknadsprosessen opplevdes som noe tidkrevende, med ulike dokumenter, fagkombinasjoner og tester som kreves av de ulike universitetene i Danmark. Ellers var det godt informert på universitetenes hjemmesider omkring de ulike kravene, og tidligere kandidatstudenter var behjelpelige med informasjon om søknadsprosessen.


Har du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Her ved Aarhus Universitet har jeg ingen frivillige verv. Men tidligere var jeg PR-medarbeider for bedriftsportalen for psykologi ved NTNU, en positiv erfaring jeg tar med meg fra studietiden i Trondheim!


Hvordan forestiller du deg ditt videre studieløp?

Først og fremst gleder jeg meg til å ha hovedpraksis kommende høst, og deretter fullføre mastergraden våren 2018. Etter dette skal jeg arbeide på lisens i to år før jeg kan få godkjent autorisasjon som psykolog. Jeg har alltid hatt et ønske om å arbeide med barn og unge, og en videreutdanning som klinisk barne- og ungdomspsykolog er noe jeg har tenkt på selv om dette er langt fram i tid.


Har du noen tips til andre psykologistudenter?

Mitt beste tips må vel være å huske å ha det gøy midt oppi all pugging og lesing. I tillegg kan det være lurt å tenke på at man ikke kan kunne alt og være ferdig utlært som student, men fokusere på det man kan og spesielt interesserer seg for og bruke dette for alt det er verdt både i jobbintervjuer og videre studier i fremtiden.