Månedens profil april 2023

Simen Hoel


  • Utdanning:

    Bachelor i psykologi, psykologisk institutt, NTNU

    Master i arbeids- og organisasjonspsykologi, psykologisk institutt, NTNU

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg har alltid vært interessert i mennesker, hvordan folk virker, og har stor interesse for hvordan folk funker sammen i team. Jeg har vært fotballspiller i hele mitt liv, og fra fotballivet får man selv ta og føle på klubb- og lagkultur, og det å få folk til å prestere sammen. Har selv kjent på kroppen hva god kultur kan gjøre for individer og team, og denne interessen strakte seg også fra idretten og ut i arbeidslivet og bedrifter. Bachelorstudiet i Psykologi ved NTNU har en generell tilnærming til psykologi, noe jeg setter veldig stor pris på. Det gjorde at jeg hadde de aller fleste dører åpne selv godt ute i dette studiet, og jeg synes veldig mange av fagene vi hadde der var interessante. Fra der vurderte jeg en hel del, men på grunn av min interesse for lag og kultur så vurderte jeg det som mest hensiktsmessig å begynne på dette masterstudiet - med håp om å jobbe med forretningsutvikling i etterkant.


Hvordan var overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent?

Overgangen var veldig fin. Det å gå fra et bachelorprogram med 300 studenter til et masterprogram med 25 studenter opplevdes fint, og gjorde at det naturligvis var enklere å knytte litt tettere bånd med alle medstudentene enn før. Vi hadde en fin fadderuke, og fikk ganske tidlig et godt klassemiljø. Opplevde også at rekkefølgen på fag ga mening, og fagene har stadig innskrenket seg mer og mer til vi er her vi er i dag. Den totale opplevelsen av psykologistudiet, både bachelor og master, har vært bra. Det har vært fint å gå fra bredt til smalere, og det gjør at man fremdeles opplever å ha en fot innenfor flere faglige retninger i psykologien.


Har du engasjert deg i noen verv i løpet av studiet?

Ja. Jeg var faddersjef for pStimulus Linjeforening på masterstudiet. Studenter kommer fra overalt og vet ikke helt hvordan de takler overgangen fra bachelorstudiet til masterstudiet, så jeg ønsket å bidra til en god overgang for alle. Jeg ventet lenge, men jeg anbefaler alle å engasjere seg i verv!


Hvordan opplevde du å ha praksis i løpet av masteren?

Dette er det jeg mener er det beste med dette masterstudiet. Jeg fant det veldig meningsfullt å gå ut og prøve seg i arbeidslivet etter mange år med mer teoretiske fag, og fikk der bekreftet at jeg hadde valgt et passende studieprogram. Praksisperioden gjorde at det gikk opp en del lys for meg, og det var fint å se den praktiske nytteverdien ved psykologi for bedrifter, fremfor å kun reflektere seg frem til det. Det var bra å få kjenne på å anvende forskningsbasert kunnskap til noe av praktisk verdi, og rett og slett få litt flere verktøy til å håndtere kunnskapen. Det gjorde også at jeg gikk inn i den siste studieperioden med litt mer motivasjon enn før.


Hva er favorittemnet ditt, og hvorfor?

Kunne godt sagt praksisemnet igjen her, men det har også vært andre gode emner. «Psykologiske tester i arbeidslivet og Human Factors», PSY3132, var et fint emne. Emnet tilfredsstilte mitt brede interessefelt, og her fikk man virkelig se hvor stor rekkevidde det psykologiske faget har i arbeidslivet.


Hva skal du gjøre etter masteren?

Jeg har jobbet i leder- og organisasjonskonsulentselskapet Østlyng & Bjerke i 1 år nå, og håper på å få fortsette der. Nå i nærmeste fremtid har jeg fokus på å gjøre en best mulig jobb der, også får vi se hvor jeg ender opp til slutt. Jeg har troa på at veien blir til mens man går den, og ønsker å gripe de mulighetene som byr seg. Fokuset mitt er på å kontinuerlig lære nye ting og perspektiver, og fortsette å være aktiv med å forme kunnskapen min ytterligere. Det er mye som skjer og utvikler seg rundt omkring i verden, så jeg tror det er viktig å ha fingeren på pulsen!


Hvilke jobbmuligheter ser du for deg i fremtiden?

Det er mange muligheter etter studiet. Jeg har ikke et for langt perspektiv, men på grunn av mine mange interesser ønsker jeg sannsynligvis å på et eller annet tidspunkt ta en PhD for å få utforsket på egenhånd også. Jeg synes det er interessant det som skjer på teknologifronten i verden akkurat nå, og tror mye kan skje i grensesnittet mellom teknologi og mennesker i tiden fremover!


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt. hva?

Under studiene har jeg alltid hatt sommer- og feriejobber. For eksempel har jeg arbeidet som miljøarbeider for barn og unge i en barnevernsinstitusjon. Dette gjorde at «praksisen» man ikke har på bachelor og master ble mindre savnet. Å virkelig få jobbe med noen som trengte støtte og veiledning var svært givende, og ga meg masse respekt for de som har vært innom barnevernet både som barn, voksen eller ansatt. Likevel ble jeg mer bevisst min retning av hva jeg egentlig ville, nemlig læringspsykologi, og ikke abnormal psykologi.


Har du noen tips til andre som vurderer dette masterstudiet?

Først og fremst så anbefaler jeg dette studiet. Masterstudiet er smalere enn bachelorstudiet, men psykologiutdanningen er bred og kan brukes til masse. Det kan være en smule forvirrende å ha et interessefelt som strekker seg fra biologisk psykologi til organisasjonspsykologi, men ikke vær redd for å velge én likevel. Slik jeg ser det gjør utdanningen deg i stand til å håndtere mange ulike stillinger, felt og sektorer. Den brede tilnærmingen gjør det lettere å se sammenhenger mellom fenomener når man kommer ut i arbeidslivet. Dette opplevde jeg som veldig verdifullt. Muligheten til å se sammenhenger gjør deg i stand til å forstå praksis raskt, samt til å håndtere mange forskjellige utfordringer på en god måte.

Du får brukt det meste av kunnskapen din på en eller annen måte overalt, så lenge du er en aktiv aktør i omgivelsene dine. Du er langt fra ferdig med å forme karrieren din, selv etter å ha valgt masterprogram. Ting utvikler seg stadig i raskere tempo, så vær frempå med å utforske andre interesser og felt utenfor studiet. Ha et blikk på hva som skjer i samfunnet, næringslivet og forskning. Les, lytt og delta i diskusjoner. Har du kanskje mest lyst til å starte for deg selv etter studiet så ikke vær redd for å gjøre det. Det finnes en nisje for alle!