Månedens profil januar 2023

Karen Engen Økland

  • Utdanning: Bachelor i psykologi (NTNU) og Master i psykologi - retning læring, hjerne, atferd, omgivelser (NTNU)
  • Stilling og firma: Rådgiver ved SU-fakultetet, NTNU

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber med læringsstøtte og campusutvikling på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Læringsstøtte handler kort fortalt om å tilrettelegge for god undervisning, og
dette innebærer for eksempel å hjelpe undervisere med å finne gode løsninger for digital undervisning, og å støtte utviklingsprosjekter knyttet til utdanning og læring. Mine arbeidsoppgaver består altså av blant annet rådgivning og
prosjektoppfølging. Jeg er også en av koordinatorene for BLINK læringshub, et samarbeidsprosjekt mellom SU og Humanistisk fakultet (HF), der jeg jobber sammen med IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket og Seksjon for
universitetspedagogikk for å bidra til utvikling av god undervisning i samarbeid med undervisere, og for å støtte undervisere som har lyst til å for eksempel ta i bruk nye undervisningsformer og teknologier i undervisningen.
Innenfor campusutvikling jobber jeg mye med lederstøtte, og med praktisk koordinering og litt kommunikasjonsarbeid. SU-fakultetet er jo berørt av flere av NTNUs campusprosjekter det neste tiåret, og vi har opprettet et eget campusteam som koordinerer dette arbeidet. Det er veldig spennende å jobbe
med campus, fordi jeg får samarbeide med folk fra

mange ulike fagområder, og fordi prosjektene hele tiden er i bevegelse.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Den største forskjellen er nok den store friheten man har som masterstudent – jeg disponerte tiden min selv, og skrev masteroppgave om det jeg syntes var mest spennende. Jeg er heldig som har en jobb der jeg har fått meg på prøve
mye forskjellig, og lærer fortsatt noe nytt nesten hver eneste dag på jobb.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg tror at metodekunnskapene fra psykologistudiet er det mange arbeidsgivere legger merke til først, i tillegg til det å kunne skrive gode tekster. I tillegg er kunnskapen om læringspsykologi fra masterstudiet gull verdt når jeg snakker med undervisere og universitetspedagoger.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg startet som læringsassistent på BLINK læringshub da jeg startet på masterstudiet, og fikk tilbud om full stilling på SU før jeg hadde levert masteroppgaven. Så jeg har ikke hatt andre jobber, men jeg har jobbet med mye forskjellig i denne jobben – IT-innføringsprosjekt, utvikling av læringsareal, personvern og prosessledelse er blant annet på lista.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid, eller hvordan har du brukt din kompetanse i arbeidet?
Jeg opplever både bacheloren og masteren som veldig relevant for det jeg jobber med i dag. Det faglige innholdet i studiene har gitt meg en faglig tyngde som jeg bruker som et utgangspunkt til å tilegne meg ny kunnskap, og ferdighetene knyttet til metode og skrivearbeid får jeg bruk for hver dag.
Masteroppgaven min er ikke tematisk relatert til det jeg jobber med, men den var metodetung og ga meg muligheten til å fordype meg helt i et spennende forskningsfelt – den erfaringen er også en del av kompetansen min.


Hva husker du best fra studietiden?

Hyggelige skravlestunder utenfor masterlesesalen innimellom alle rundene med nedstenging pga covid.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg jobbet mye ved siden av studiene hele veien, og hadde aldri tid til å ta på meg et verv. Det er det eneste jeg virkelig angrer på fra studietida!


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg jobbet på BLINK læringshub gjennom hele studiet, mest i semesteret og litt om sommeren. Jobben på BLINK er faglig relevant for de aller fleste studieretninger på HF og SU, og er mye av grunnen til at jeg har den jobben jeg har i dag.
Jeg jobbet også en sommer som guide på Sverresborg folkemuseum, og jeg jobbet på Ringve museum før jeg begynte å studere. Erfaring med formidling kommer veldig godt med nesten uansett hva man jobber med.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: hva fungerte? Hva kunne du gjort annerledes?

Ikke så aktiv som jeg kunne ha vært. Jeg laget meg LinkedIn som masterstudent, men har aldri vært spesielt aktiv der inne. Det som åpnet dører for meg var først og fremst å ha en deltidsjobb, «faglig relevant» eller ikke.Hva forestiller du deg å jobbe med videre i din karriere?

Jeg trives veldig godt på NTNU, og har lyst til å jobbe mer om
organisasjonsutvikling og etter hvert ledelse. Jeg har også lyst til å ta en doktorgrad senere, men det haster ikke nå.


Har du noen tips til nåværende psykologistudenter?

Takk ja til alle mulighetene som dukker opp – jobber, verv, stud.ass-stillinger, you name it! Du lærer mer av det enn å sitte på lesesalen.