Månedens profil april 2021

MONA THERESE LIVIK

  • 26 år
  • Utdanning: Bachelorgrad i psykologi, samt økonomi og administrasjon ved NTNU. Fullfører nå en mastergrad i Human Resource Management ved Copenhagen Business School (CBS). 


Hva går utdanningen din ut på? 

Utdannelsen dekker på den ene siden hele medarbeidersyklusen - fra rekruttering, utvikling og motivasjon, til avvikling av medarbeidere. Du får kunnskap om hvordan man designer jobber og planlegger for medarbeider- og organisasjonsutvikling. På den andre siden lærer vi også å utvikle og gjennomføre forskjellige HR-strategier som Work-life-balance, motivasjon, belønning etc., og hvordan man innhenter og analyserer data om medarbeidertrivsel og performance. Utdanningen innebærer ikke bare det som foregår internt i organisasjonen, men også å evne å analysere kritisk hvilke krav som stilles til ledelse og bransje utenfra, som f.eks. likestilling, bærekraft, diversitet og arbeidsmiljø. På den måten får du en basis for å arbeide både praktisk og ledelsesmessig med HRM som understøtter organisasjonens strategiske behov.


Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved bidra til at mennesker vokser, opplever mestring og får utløst sitt fulle potensial. I tillegg til å fremme likestilling og helsefremmende arbeidsplasser for å skape et varmere og mer bærekraftig samfunn. Mennesker er jo den aller viktigste ressursen i en organisasjon, og hvis vi ikke klarer å tilrettelegge for de menneskelige ressursene, så klarer vi heller ikke å utnytte alle andre ressurser som vi må ta i bruk for å f.eks. nå bærekraftsmål. Derfor var det veldig riktig å velge dette masterstudiet, for å nettopp kunne jobbe med dette i fremtiden. Jeg må også legge til at det svar et stort pluss at skolen befant seg i København.


Hvordan var overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent?
Overgangen har gått fint, men jeg var også godt forberedt på at det var mye større arbeidsmengde på master. Her er det 30-40 forskningsartikler i hvert fag, kontra 1 lærerbok på bachelor. Et eget initiert tiltak som har vært til stor hjelp er felles notegruppe i klassen, hvor vi fordelte artiklene oss imellom og skrev sammendrag. I tillegg har vi vært flinke på å lage egne kollokviegrupper hvor vi diskuterer pensum i plenum. Men jeg skal ikke legge skjul på at det har blitt en del flere timer på lesesal enn på bachelor, men heldigvis er fagene utrolig spennende og lærerik, så det har gått veldig fint.


Hvordan er studieløpet lagt opp?

Førsteåret består av en del obligatoriske fag, men også praksis. Jeg skulle egentlig i en 3 måneders lang praksis hos EY Oslo i deres HR-avdeling. Dessverre rammet pandemien og satte en stopper for det, men absolutt en stor fordel at dette er integrert i studiet slik a man får en smakebit på hvordan alt fungerer i praksis og mulighet til å bygge nettverk. 


På 3. semester er det valgfag/utveskling. Jeg valgte to konsulentfag: «Intern Management konsulent» og «Prosesskonsultasjon i praksis». De var begge svært praksisrettet hvor foreleserne selv var utdannet organisasjonspsykologer og arbeidet i konsulentselskap. Det tredje valgfaget var «Psykologisk test som en del av målbar HR». Her lærte vi å analysere personlighet- og kognitive tester, samt at vi ble sertifisert i personlighetstesten EASI. Det siste valgfaget var «Lederskapet under forandring» som omhandler ulike megatrender som påvirker konteksten lederskapet er en del av, som f.eks. teknologi, diversitet, innovasjon og globalisering. Fordelen med CBS er at de har utrolig mange forskjellige valgfag, så jeg er sikker på at man finner noe som er interessant og spennende. 


Hvordan er det å være norsk student i København, Danmark?
Jeg stortrives, og har fått en stor forkjærlighet for København. Byen består av mange hyggelige kafeer, parker og nisjebutikker. Anbefaler sterkt å gå til innkjøp av sykkel om man flytter hit, for den blir man raskt avhengig av. Danskene er veldig imøtekommende og har en liberal tankegang. I tillegg er det mange nordmenn her, så det er ikke noe problem å stifte nye bekjentskap. 


Hvordan gikk du frem for å komme inn på masterstudiet i Danmark?
Jeg har jobbet målrettet for å sikre et godt karaktersnitt på bachelor, i tillegg gjorde jeg litt research rundt fagkrav for å komme inn. Dette burde man gjøre relativt tidlig i bachelorløpet for å sikre at du velger riktige valgfag. Fordelen med dette masterstudiet er at de ønsker et bredt spekter av bakgrunner. Dermed kan du søke med bakgrunn innen både økonomi og administrasjon, psykologi, politikk, juss og kommunikasjon. Deretter var det viktig å orientere seg rundt søknadsfristen da den ofte er mye tidligere i utlandet kontra Norge. Ved CBS er den 1.mars hvert år. I selve søknaden kreves det motivasjonsbrev, pensumbeskrivelse av alle fag og karakterer. Det ikke er nødvendig med TOEFEL-test, ettersom denne linjen på CBS er på dansk. 


Hvilke jobbmuligheter ser du for deg i fremtiden?
Det er mange muligheter som åpner seg med en slik utdanning, og fordelen er at man kan jobbe innenfor utallige mange selskaper og bransjer. De fleste med min utdanning jobber i HR-avdelinger med f.eks. Employer Branding og kompetanseutvikling, eller innenfor rekruttering - da særlig som Researcher innenfor Executive Search (lederutvelgelse). Selv har jeg fått jobb i konsulentfirmaet BDO i avdelingen «Strategi og utvikling» som holder til i Trondheim. Her skal jeg bl.a. hjelpe kunder med bærekraftig utvikling, samt leder- og organisasjonsutvikling. Fordelen med å starte som konsulent er at man får prøvd seg på mye forskjellig på tvers av bransjer og selskaper. På den måten får man virkelig utforsket mye innenfor fagfeltet og spesialisert seg videre innenfor det man trives med.  


Har du noen tips til andre som vurderer dette masterstudiet?
Søk, søk, søk! Jeg anbefaler det virkelig om du ønsker å jobbe med de menneskelige ressursene i en organisasjon. Selv om du er i tvil om karaktersnitt så anbefaler jeg å søke. Mitt inntrykk er at de bruker skjønn i vurderingen, slik at de også vektlegger motivasjonsbrev og karakterer i fag som er relevante for masterstudiet. Selv om forelesningene er på dansk kommer du raskt inn i språket. Fordelen med dansk linje er at du kan skrive alle eksamener, samt masteroppgaven på norsk. Jeg vil også legge til fordelen ved å gå på en Handelshøyskole kontra universitet. Min erfaring er at det er mye mer praksisrettet med utelukkende caseeksamener, kontra universitet som har et mer forskningsfokus.