Månedens profil juli 2014

MARIANN O. STRANDHEIM

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi, NTNU

  • Konsulent, Deloitte

  • 26 år

Hva går jobben din som konsulent ut på?

Hovedsakelig prosesskonsultering innenfor leder- og teamutvikling, samt etterlevelse og lederskap.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Etter fem år med en arbeids- og organisasjonspsykologisk utdannelse var jeg meget klar for å komme meg ut i arbeidslivet. Så, overgangen passet meg utmerket. Det å kunne komme hjem fra jobb og ikke nødvendigvis få dårlig samvittighet fordi jeg ikke skrev på en eller annen oppgave var befriende. Selvfølgelig må man av og til fortsette arbeidet når man kommer hjem fra jobb også, men det er på en annen måte. Når man jobber har man jo hovedsakelig helt fri i helgene, og man får muligheten til å planlegge ferier og diverse litt lenger frem i tid.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

I forbindelse med faget EiT og et autoriseringskurs i SPGR (et tilleggskurs vi fikk tilbudt gjennom å ha vært forskningsassistent) fikk jeg eksempelvis god innsikt i hvordan jeg ble opplevd av andre i samarbeidssituasjoner samtidig som jeg også fikk en del innsikt i hvordan man kan optimalisere gruppesamarbeid. Dette er et temaområde som prioriteres sterkt i arbeidslivet, siden det å samarbeide godt sammen med andre i de fleste yrker er essensielt for at prosjektet skal gi resultater. Jeg snakket eksempelvis litt om min selvinnsikt og kunnskap på dette området for å gjøre min kompetanse attraktiv for arbeidsgiver. I tillegg til dette er det avgjørende å kunne se hvordan sammenhengen med hvordan temaet for ens masteroppgave, og for så vidt også andre oppgaver man har skrevet i løpet av studiene, kan trekkes til den aktuelle stillingen man søker seg inn på.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Mens jeg tok mastergraden ved NTNU hadde jeg flere læringsassistentjobber. Dette var veldig læringsrikt samtidig som det også ser veldig bra ut på cv`en. Absolutt å anbefale!


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Veldig relevant. Min psykologiske kompetanse er mye av grunnen til at jeg fikk jobben som konsulent i Deloitte.


Hva husker du best fra studietiden?

Hele prosessen med å skrive masteroppgave. Det er både kjekt, utfordrende og til tider ganske stressende å skrive en masteroppgave, men til slutt er det verdt alt strevet.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene?

Tja, jeg var studentrepresentant for kullet mitt en periode og det var vel det.


Hadde du noen relevante sommerjobber?

Ja, jeg arbeidet for ONS i alle ferier jeg hadde fra 2006 til og med 2012, og noen ganger utvidet jeg også feriene for å gjøre arbeidet ferdig. ONS er et av verdens ledende energiarrangementer med mer enn 1200 utstillere og rundt 60 000 besøkende. Den internasjonale delen av ONS holdes annethvert år (2012, 2014, osv), mens det også holdes et mindre og nasjonalt arrangement i 2013. Og selvfølgelig, ONS holdes i Norges energihovedstad Stavanger samtidig som konseptet inkluderer en èn ukes lang utstilling, konferanse og festival. Denne jobben gav meg god innsikt i energibransjen, og arbeidslivet generelt, samtidig som den gav meg rike arbeidserfaringer og verdifulle opplevelser.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva burde du gjort annerledes?

Ja jeg var det. Jeg oppsøkte jobbmuligheter, snakket med folk, og fikk gode tips av de jeg snakket med. I forbindelse med det å komme i kontakt med arbeidslivet mener jeg at det er viktig å være engasjert og proaktiv. Det å danne seg et kontaktnettverk før man er ferdig med å studere gir fordeler når man skal begynne å lete etter en jobb.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Deloitte byr på utmerkede muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, så jeg satser på å lære noe nytt hver dag og arbeide meg "oppover i systemet".


Har du noen tips til andre psykologistudenter?

Man kan fort bli litt motløs når man aldri får noen gode svar på hva man egentlig kan bli når man er ferdig med å studere. For min del var det vel litt frustrerende å ikke vite hvilke jobber de som hadde fullført masterstudiet hadde fått. Mitt tips er å ikke la en slik usikkerhet begrense hvilke jobber man søker på, hva man tror man kan gjøre og hva man tror man ikke kan gjøre. Den kompetansen man besitter etter en endt mastergrad i psykologi er meget nyttig i de fleste bransjer og yrker. Jeg mener også at denne kompetansen bør bli mer fremtredende i norsk arbeidsliv. Dette innebærer to ting: Flere må fullføre psykologiutdannelsen på et tilfredsstillende nivå, og flere må komme seg ut i jobber som er relevante for den kompetansen de besitter.