MÅNEDENS PROFIL


Her legger vi ut intervjuer med personer som har en karriere relevant for psykologistudenter. 

De tre siste utgavene av Månedens Profil:

Februar 2021

Paula Mann

Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet

Februar 2021

Sanja Prodanovic

Kandidatstudiet i psykologi ved Københavns Universitet

Januar 2021

Jesper Barth Bugten

Idrettspsykologisk Mastergrad 

Loughborough University

I arkivet kan finne flere intervju innenfor disse ulike fagfeltene: