Månedens profil januar 2018

HANNE ANDREASSEN BRENNÅS

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

  • HR-konsulent, Finanstilsynet

  • 25 år

Hva går jobben din ut på?

Jeg har nettopp begynt i jobben, men min første oppgave er å utforme et onboardingsprogram. Det har vært på to do-listen til HR-avdelingen her en stund, så mine første tre måneder skal vies til dette prosjektet. Videre arbeid vil blant annet være revidering og oppdatering av personalreglement og personalhåndbok, HR-analyser, bistå i rekruttering ved behov, employer branding og et prosjekt knyttet til medarbeidersamtaler.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Jeg fikk en gradvis overgang siden jeg jobbet som vitenskapelig assistent nå i høst hvor jeg hadde en selvstyrt arbeidsdag, så foreløpig har det gått veldig fint. Det som kanskje har vært den største overgangen hittil, er at man som student er omgitt av mange jevnaldrende i samme situasjon, mens man i arbeidslivet kan møte mennesker i alle aldre og steder i livet. Man må i større grad oppsøke det sosiale, sammenlignet med livet som student hvor man nesten får det servert.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Det var i grunnen full klaff med noen av de veivalgene jeg hadde tatt i løpet av masteren slik at jeg hadde vært innom flere av temaene for arbeidsoppgavene i semesteroppgaver og masteroppgaven, så det brukte jeg for det det var verdt. Det var ingen av de andre i HR-avdeling her som hadde bakgrunn fra organisasjonspsykologi, så da kan jo forhåpentligvis bidra med noen nye perspektiver.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

I den jobben jeg er i nå er masteren høyrelevant, både med hva man har lært, men også hvordan man oppsøker informasjon og tilegner seg ny kunnskap for å løse en arbeidsoppgave. Bacheloren har ikke vært like tydelig relevant, men jeg tror det uansett er nyttig å ha med seg psykologikunnskapen i bunnen.


Hva husker du best fra studietiden?

Medstudentene! Bedre å stresse sammen enn alene.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Økonomimedarbeider i Bedriftsportalen :)


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Kommer an på hvor grensen går for å kalle noe relevant, men nei.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Stort forbedringspotensiale her. Jeg deltok stort sett på det som var av karrieredager og bedriftspresentasjoner uten at jeg jobbet så veldig aktivt, så jeg kunne nok vært flinkere på nettverksbygging der. Var som alle andre veldig nysgjerrig på hvordan man kunne bruke psykologiutdanning i praksis, så bedriftspresentasjonene var gull verdt.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg ser for meg å være i HR, og vil benytte de første årene i arbeidslivet til å jobbe bredt innen HR slik at jeg kan finne ut om det er noen områder jeg trives bedre med enn andre, og eventuelt velge videre karriere ut ifra dette.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Vær bevisst på de valgene du tar, og bruk disse til å vise dine interesser og selge inn din kunnskap. Hold ut, og ha det gøy.