Månedens profil februar 2023

Fay Giæver


  • Utdanning:

    MSc i psykologi fra University of Reading (England) og PhD i psykologi fra NTNU

  • Stilling og firma:

    Førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi, psykologisk institutt, NTNU

Hva går jobben din ut på?

Som førsteamanuensis så jobber man som regel 50/50 med forskning og undervisning. Mitt forskningsfelt er innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og helt konkret så går forskningsdelen ut på å utvikle, lede og gjennomføre forskningsprosjekter, søke om forskningsmidler, publisere vitenskapelige artikler og presentere forskningsresultatene på konferanser og seminarer. Siden det er et mål om at undervisningen skal være forskningsbasert så underviser jeg som regel i temaer og problemstillinger som er relatert til den forskningen jeg driver med. Jeg underviser på masterretningen i arbeids- og organisasjonspsykologi ved instituttet og veileder master- og PhD prosjekter. I tillegg så underviser jeg i emner relevante for arbeids- og organisasjonspsykologi på bachelor og profesjonsstudiet. Jeg har også ansvar for et innføringsemne i organisasjonspsykologi og ledelse på NTNU handelshøyskolen.Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Jeg var så heldig å få en stipendiatstilling for å gjennomføre et PhD prosjekt rett etter studiet så den største overgangen var å få betalt for å gjøre mer av det samme som jeg hadde gjort på studiet. Etter det jobbet jeg en kort periode som førsteamanuensis på NTNU Handelshøyskolen før jeg begynte på Psykologisk institutt.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg har opplevd at det at jeg tok min utdanning i utlandet var en stor fordel for meg. Masteren jeg tok i England hadde høyt faglig nivå og det var gjennomgående fokus på forskning og forskningsmetode og jeg fikk et internasjonalt nettverk som jeg har hatt nytte av senere.


Hvilke jobber har du hatt etter studiet?

Masteren jeg gikk var veldig forskningsbasert. Det var store forventninger til studentdeltakelse i undervisningen (det å komme uforberedt til timene var helt uaktuelt!) og høyt arbeidstempo. De andre studentene i klassen var veldig flinke og jeg opplevde ofte at det var tøft å henge med. Det å ha vært utenfor komfort sonen på denne måten gjorde meg godt rustet til å ta en PhD senere her i Norge.


Hva husker du best fra studietiden?

Opplevelsen av mestring og alle de flotte menneskene jeg møtte i løpet av studietiden!


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Nei, men det anbefaler jeg! Jeg ser jo hvor engasjerte masterstudentene våre i arbeids- og organisasjonspsykologi er og hvor mye nytte de har av det senere med tanke på erfaring og nettverk.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Jeg hadde mange ulike jobber ved siden av studiet og i sommerferiene, men ingen som var direkte relevante for den jobben jeg har nå. For meg var disse jobbene likevel nyttige erfaringer da de motiverte meg til å jobbe mer med studiet så jeg kunne få drømmejobben som jeg har i dag!


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? 

Egentlig ikke, men det er veldig viktig, spesielt dersom man ønsker en jobb utenfor universitetssystemet. Her må jeg igjen få skryte av masterstudentene våre som engasjerer seg i ulike verv (f.eks i støttehjulet), søker på student assistent stillinger, knytter kontakter gjennom praksis emnet som vi tilbyr som en del av studiet og skriver masteroppgave i samarbeid med ulike bedrifter og organisasjoner. Det er ikke noe rart de så lett får seg jobb etter studiet!


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg trives veldig godt i den jobben jeg har så tenker å fortsette her på NTNU.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Gjør noe utenom det vanlige, følg hjertet og hopp i det! Jeg opplever at mange av studentene er veldig flinke og opptatt av å gjøre de «riktige» valgene, men tenker at det er viktig å ikke bli for strategisk.