Månedens profil januar 2021

JESPER BARTH BUGTEN

  • Idrettspsykologisk Mastergrad (Sport and Exercise Psychology MSc), på Loughborough University

  • 27 år

Hva gikk utdanningen din ut på?

Idrettspsykologisk mastergrad på Loughborough University i England er et program som spesialiserer seg på psykologisk vitenskap i anvendte kontekster innenfor idrett og aktivitet, samtidig som det gir en kritisk forståelse av idrettspsykologi. Det går blant annet i dybden på forståelse og intervensjoner rundt prestasjon, læring og utvikling hos individer, lag og organisasjoner i idrettssektoren. Programmet er godkjent av British Psychological Society (BPS), og er designet og levert for å forberede studenter til en karrierevei som idrettspsykolog eller doktorgradsforskere og andre akademiske roller innenfor idrettspsykologi og idrettsvitenskap.  


Hvorfor valgte du studiet?

Jeg valgte studiet fordi psykologi med spesielt fokus på læring, utvikling og prestasjon på individ og systemnivå var det jeg fant ekstra interessant. Ved siden av psykologien har også idretten vært en stor del av livet mitt. Så å kombinere begge disiplinene var som hånd i hanske. Jeg valgte studiet på universitetet i Loughborough fordi det er verdensledende innenfor idrettsfaglige emner der man har alle muligheter for å etablere nettverk med personer som jobber med verdenseliten i flere idretter. Blant annet fikk jeg gjennom veilederen min mulighet til å jobbe med forskningsdata fra et av topplagene i Premier League til masteroppgaven min. Jeg fikk også lekt meg litt med et pilotprosjekt med idrettspsykologisk videoanalyse hos et av unglagene til Aston Villa og Leicester FC som var veldig morro og læringsrikt.


Hvordan var overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent?

Overgangen gikk veldig fint. Bachelorgraden i generell psykologi som jeg tok på Lillehammer var en god grunnpakke og gjorde at jeg var forberedt på masterstudiene på universitetet i Loughborough.


Hvordan var studieløpet lagt opp?

Idrettspsykologisk mastergrad i England er steg 1 for å bli sertifisert idrettspsykolog i England, og har en varighet på tre semestre fordelt på et 1år. I steg 2 begynner man i praksis som idrettspsykologisk praktikant, med en varighet på 2år. Hvis du velger BPS-ruten i steg 2 må du utføre praksis i England, men dersom du ønsker å utføre praksis i andre land som eksempelvis Norge må du utføre praksisen gjennom QSEP-ruten. Uavhengig leder begge rutene til sertifisering som idrettspsykolog i England.


Det er greit å bemerke seg at du kan komme inn på idrettspsykologisk masterstudie i England med bachelor i psykologi eller bachelor i idrettsvitenskap. Har du bachelor i psykologi er du kvalifisert for begge stegene for å sertifisere deg som idrettspsykolog i England. Derimot vil de med bachelor i idrettsvitenskap ikke kunne kvalifisere seg til steg 2 etter gjennomført idrettspsykologisk master (steg 1), da de mangler flere grunnfag i psykologi som de må eventuelt ta opp hvis dem ønsker å ta steg 2.

 

Hvordan var det å være norsk student i England?

Det har vært ufattelig læringsrikt både faglig og personlig, og jeg sitter igjen med venner og minner for livet. En ting som er helt sikkert er at det man legger inn er det man får tilbake og at det ikke blir mer morro enn man lager selv. Så by på deg selv, ta utfordringer, og kast deg inn i det selv om det er mye nytt og skummelt.


Jeg vil også kort legge til at på universitetet var det en stor mengde miljøer og tilbud for internasjonale studenter både på det sosiale og faglige, så jeg hadde alltid et støttenettverk å lene meg på under studietiden min der. Dette ble satt ekstra på prøve da koronapandemien brøt ut det siste semesteret mitt. Støtten jeg fikk fra blant annet universitetet, professorer, veiledere og medelever var imponerende. Dem håndterte krisen utmerket, og til tross for mye usikkerhet rundt viruset ble jeg som student tatt godt vare på.


Hvordan gikk du frem for å komme inn på masterstudiet i England?

Jeg tok kontakt med «Across the Pond» og fikk en helt strålende veileder der som hjalp meg med hvert eneste steg for å komme meg inn på masterstudiet i England. De hjelper med alt fra de praktiske delene for å søke på masteren, til tips og råd om hvilke dokumenter jeg burde ha med i søknaden og hvordan jeg burde skrive motivasjonsbrevet.

 

Hvilke jobbmuligheter ser du for deg i fremtiden?

For øyeblikket håper jeg på å finne en stipendiat stilling der jeg kan forske på de elementene jeg finner mest interessante i idrettspsykologisk kontekst. Dermed vil jeg ikke bare jobbe fulltid med å forske på de områdene jeg finner mest interessante, men samtidig oppretter jeg meg også en doktorgrad og doktortittel. Etter det er det flere muligheter, hvor jeg kan jobbe i akademia som professor og underviser, fortsette forskning, eller jobbe som idrettspsykologisk spesialist innenfor idrettssektoren.

 

Noen tips til andre som vurderer denne masteren?

Mitt røvertips til de som sterkt vurderer dette løpet er å gjøre seg noen tanker rundt at det er veldig lite utlysninger i idrettssektoren i Norge for personer med utenlandsk idrettspsykologisk kompetanse, til tross for et økende behov. Så selv om du besitter en verdifull kompetanse må du være villig til å brøyte din egen vei i idretts-Norge og/eller ta arbeid i utlandet hvis du har lyst til å drive idrettspsykologisk praksis.


Har du mer lyst til å satse akademia eller drive forskning er det flere muligheter i Norge. Den engelske mastergraden vil mest sannsynlig godkjennes for phd både i Norge og utlandet, men dette kan variere noe avhengig av universitet så det er viktig å dobbeltsjekke dette med NOKUT.