Månedens profil desember 2022

Ingrid Bårdsdatter Bakke

  • Utdanning: Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi, doktorgrad i karriereveiledning
  • Stilling og firma: postdoktor/førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet, Seksjon for veiledning 

Hva går jobben din ut på?

Som postdoktor har jeg et forskningsstipend (75 % av stillingen) og skal utvikle forskningsprosjekter som kan bidra til at jeg kommer nærmere det å bli professor, og jeg har også en 25 % andel som handler om undervisning. I denne andelen er det fokus på veiledning av masterstudenter


Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Den var ikke så enkel egentlig. Litt fordi jeg flyttet til et lite sted med lite muligheter, men også fordi jeg syntes det var vanskelig å finne en relevant jobb. Jeg ble stipendiat ca 6 år etter at jeg var ferdig utdannet, og det var den beste jobben jeg har hatt!


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidstaker?

Det var attraktivt at jeg hadde en master med inngående arbeidslivskunnskap og med fokus på karriereveiledning. Problemet var at det ikke alltid var så lett å finne ut hvordan de skulle bruke denne kompetansen best.


Hvilke jobber har du hatt etter studiet?

Jobbet først i NAV som saksbehandler, og har også jobbet med HR i både offentlig og privat virksomhet.


Hva husker du best fra studielivet?

 Frihet og helt utrolig artig å få til studiene og gjøre det bra!


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Nei, og det angrer jeg på..


Hadde du relevant jobb under studietiden, eventuelt hva?

Det å samle erfaring fra og kunnskap om arbeidslivet er uansett relevant når man tar en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, men kan ikke akkurat si at det var faglig relevant. Utenom en sommerjobb hvor jeg hadde et lite forskningsprosjekt for den sentrale ledelsen. Det var moro. Og krevende.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Nei, ikke egentlig. Det var bare begynt å bli fokus på det da jeg var student, det var veldig i startfasen at man tenkte sånn på psykologi. Der var arb.org. et foregangsprogram, men det var mange som syntes det var kleint å holde på med sånt.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

 Jeg skal bli professor etter hvert, det er planen. Så får vi se hvor lang tid det tar


Har du noen tips til psykologistudentene?

Ta et semester eller to i utlandet. Vær nysgjerrig og ta ting som de er. Ikke ha for smalt fokus. Det er mange spennende jobber man kan få, og ofte så vet man ikke helt hva de går ut på og uansett hvordan det går så lærer du noe som er nyttig å ha med videre