Månedens profil september 2019

TINA BIRGITTE HOGNESTAD

  • Master i Human Recource Management

  • HR leader, Equinor

  • 30 år

Hva går jobben din ut på?

Jobben min er utrolig allsidig og går i hovedsak ut på å støtte lederlagene mine i alle prosesser som påvirker de ansatte - det måtte være lønn, rekruttering, attraksjon, strategic workforce planning, endringsledelse, kontinuerlig forbedringsarbeid etc.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Den var brå og uvandt, men også veldig fin. Jeg var nok litt ukomfortabel hver dag i en god periode, men etter hvert når en kommer mer inn i arbeidsoppgavene og ser hvor en kan bidra så blir det utfordrende og gøy! Jeg tror jo at vi vokser mest når vi er litt utenfor komfortsonen.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jobben min innebærer å forstå og jobbe med mennesker, og her var psykologikompetansen min svært relevant. Jeg brukte muligheten i intervjuet på å forklare hvorfor jeg så utdannelsen min som bidragsgivene og opplevde at arbeidsgiver verdsatte dette perspektivet og så verdien i utdanningen min


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg jobbde som lærer og miljøterapeut i studieperioden og det første året etter endt studie. Begge jobbene krever god menneskeforståelse og psykologien hjalp meg definitivt til å bygge nødvendige relasjoner og se hvordan man må tilpasse seg forskjellige typer mennesker for å nå inn til dem.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Veldig relevant - jeg jobber med mange forskjellige mennesker, og det å ha en forståelse for hvorfor vi opptrer som vi gjør, og reagerer som vi gjør har vært svært hjelpsomt. Kompetansen min innen motivasjonspsykologi og organisasjonspsykologi har også vært utrolig hjelpsom for å klare å jobbe mer strategisk og se forbedringsmuligheter i organisasjonen.


Hva husker du best fra studietiden?

Det jeg i størst grad tar med meg fra studietiden er alle relasjonene og ikke minst friheten - på godt og vondt. Jeg brukte litt tid på å lære meg å strukturere tiden min, og lære meg gode læremetoder, men når de først var innlært så er det utrolig herlig å ha en god forståelse av hva som funker for meg og hvordan jeg lærer best - veldig nyttig i arbeidslivet også.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg jobbde frivillig i Kreftforeningen som leder for et initiativ for barn som er pårørende. En utrolig fin jobb, som jeg har valgt å beholde. Jeg tror det er viktig å ha noe på siden av studiene som er noe helt annerledes, og som gir deg en god realitetssjekk.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg jobbet som miljøterapeut på en bolig for barn og unge med autisme. Dette gjorde jeg omtrent i alle ferier gjennom nesten hele studietiden. Jeg anbefaler alle som studerer psykologi og prøve ut en jobb innen helse og omsorg - gjennom en slik jobb kommer du veldig tett på mennesker, og lærer masse! Uansett hva du skal jobbe med etter studietiden så tør jeg å påstå at det vil være utrolig god erfaring.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Jeg må innrømme at jeg ikke var superaktiv i å delta på karrieremesser og lignende, mest fordi jeg ikke helt visste hvilken bransje jeg ville jobbe innen etter endt studie. Men jeg var svært opptatt av å bygge opp CV'en min med deltidsjobber/sommerjobber og frivillig arbeid, og å gjør mitt beste i alle jobber jeg hadde. Gode referanser og erfaringer er gull verdt!


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg håper å få lov å lede mennesker i enda større grad enn jeg gjør i dag, og det er målet mitt fremover. Jeg er heldig å jobber i et globalt selskap, så mitt neste steg er å jobbe i Brasil for å lære mer om en helt annen kultur.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Husk å være student, i tillegg til å studere. Beveg deg litt ut av studiebobla og få erfaringer fra andre områder også, og gjør ditt beste i alle jobber/verv du har. Lykke til - jeg heier på dere! :)