Månedens profil mars 2016

LINN SLETTUM BJERKE

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi

  • Cand. Polit. 

  • Eier og seniorkonsulent, Østlyng & Bjerke AS

  • 38 år

Hva er det som er spennende med din jobb og hvordan har du havnet der?

Jeg har en veldig variert hverdag der jeg får møte mange spennende og dyktige mennesker, får innsikt i et stort spenn av organisasjoner og ulike utfordringer og ikke minst får jeg gleden av å hjelpe både folk og virksomheter til å bli enda dyktigere til det de allerede er gode på.


Jeg startet et event- og bookingselskap for artister mens jeg skrev hovedoppgaven min. Samtidig så jobbet jeg deltid for et konsulentselskap i Oslo. Etter hvert koblet jeg de to sammen og startet Kibu, som leverte team- og kulturbygging med kunst og kultur som virkemiddel. Det var naturlig å utvikle virksomheten til å jobbe mer helhetlig med virksomheten etter hvert, så i Østlyng & Bjerke jobber vi mer tradisjonelt med lederstøtte, medarbeider- og lederutvikling og virksomhetsutvikling. Større og mer komplekse prosjekt som går over lengre tid.


Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Jeg har ingen vanlige arbeidsdager. I dag sitter jeg på kontoret og sorterer kvitteringer. Ellers kan jeg ha en dag tettpakket med lederveiledninger, en annen dag kan jeg ha et kurs, en tredje dag er vi på Stokkøya og kjører utviklingsseminar, mens en annen dag igjen har vi kun salgsmøter eller skriver anbud. Det er i hvert fall (nesten) aldri kjedelig.


Hva er det med din kompetanse som har vært attraktiv for arbeidslivet?

Hm. Jeg startet egen bedrift tidlig og har hands on erfaring med både virksomhetsutvikling og ledelse, i tillegg til utdannelsen min. Jeg har i tillegg satset på litt utradisjonelle virkemidler, som kor og drama, ved siden av å jobbe mer tradisjonelt. Jeg tror i hvert fall det har bidratt til økt attraktivitet og synlighet. Ellers tror jeg jo det hjelper å være generelt utadvendt og hyggelig og være nysgjerrig på folk og ideer. Men generelt så syns jeg også jeg har vært heldig som har møtt mange folk som har trodd på meg og hjulpet meg opp og frem.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Veldig relevant. Jeg bruker det meste av det jeg har lært om psykologi i mitt daglige arbeid. I tillegg har det at jeg har et hovedfag bidratt til å gi meg faglig tyngde i møte med virksomheter og ledere. Men det viktigste var nok å lære meg å analysere og tolke komplekse modeller og mønstre og overføre det til praktisk arbeid.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber/stillinger etter endt studie (for eksempel sommerjobb, masteroppgave, etc.)?

Jeg har jobbet i et konsulentselskap i Oslo (Human Factors AS) i tillegg til Kibu AS, som nå har blitt videreført til Østlyng & Bjerke AS.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene? Var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Jeg hang for det meste på Samfundet og hadde noen verv der. Det var mest gøy og siden "alle" flyttet etterpå så hjalp det meg lite nettverksmessig. De arbeidsrelaterte nettverkene jeg har deltatt i etter studiene har nok vært mer nyttig på den måten.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Rent motivasjonsmessig syns jeg det var mye mer spennende å jobbe enn å studere. Jeg drev min egen bedrift og jobbet på oppdrag fra leverandører og kunder. Det var imidlertid et sjokk å oppdage at hele nettverket vårt forsvant på 1-2-3. Alle flyttet og vi kjente plutselig "ingen". Vi fikk lite støtte og andre syns nok at vi var litt rare som startet bedrift uten å drive med teknologi. Vi måtte jobbe litt for å bli en del av gjengen, men opplevde at vi ble tatt utrolig godt i mot av næringslivet her i Trondheim selv om vi var innflyttere. En veldig artig og lærerik periode som jeg vokste mye på.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Nå skal vi videreutvikle Østlyng & Bjerke AS og satse på noen nystartede prosjekt vi har der. Det er kjempespennende å utvikle sin egen arbeidsplass sammen med dyktige kolleger. Jeg håper vi oppnår stabil og sikker drift, samtidig som vi skal vokse litt til og ha det mye gøy i hverdagen. Ellers er jeg veldig interessert i å knekke koden på hva god etisk ledelse er. Sjekk facebook gruppa vår etisk ledelse!


Har du noen gode tips til andre psykologistudenter som skal søke seg videre til en master eller ut i arbeidslivet?

Vær nysgjerrig og åpen for alle muligheter. Lytt til andre. Ta gjerne noen utradisjonelle valg i starten. Hvis du skal forske så undersøk gjerne hva som er relevant for din drømmearbeidsgiver og prøv å koble det til din egne interesse. Tør å mene noe selv, selv om det ikke er forankret i forskning, og ha det gøy mens du prøver!