Månedens profil desember 2020

KINE HELGHEIM

WIGGEN

  • Bachelor i psykologi, NTNU

  • Bachelor i militær makt og ledelse, Luftkrigsskolen 

  • Personell- og økonomi-offiser, i Luftvernbataljonen. "S-1/8", Luftforsvarets Militære Hovedbase, Ørland
  • 26 år

Hva går jobben din ut på?

Jobben min er svært variert innen både HR- og Økonomi. Det er et spennende spekter hvor hovedoppgaven er å støtte personellet i min avdeling. Denne støtten kan være alt fra å følge opp regelverk, gjennomføre arbeidsplandrøfting, planlegge øvelser mht personell og økonomi, samt ivaretakelse av soldater som er inne til førstegangstjenesten. 


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker? 

Helt ærlig opplevde jeg det som en stor overgang. Som student og i mine deltidsjobber har jeg kunnet fokusere kun på meg selv, uten at mine handlinger har hatt store konsekvenser for andre. Dette endret seg stort når jeg kom ut i arbeidslivet, hvor mine handlinger får konsekvenser for de rundt meg. Det ble en ny form for påvirkning og avhengighet - i øvelsesplanlegging er det eksempelvis flere områder som er avhengig av at alle gjør sin rolle og en god kommunikasjon. 


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver? 

Jeg var tydelig på hvilken kompetanse psykologistudiet har gitt meg, og da spesielt fagene jeg hadde tatt fordypning i andre året som var arbeidspsykologi, risikohåndtering og sikkerhetsledelse. Deretter trakk jeg linjer mellom psykologiutdanningen og hvordan kunnskapen jeg har opparbeidet meg er relevant innen HR-domenet og på en arbeidsplass generelt. Vi jobber alle med mennesker, og det å ha en forståelse for menneskets ulike atferdsmønster og hvordan den sosiale settingen påvirker oss er sentralt.  


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie? 

Nei, jeg har jobbet i samme stilling i Forsvaret siden endt studietid.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid? 

Jeg vil hevde at psykologistudiet gir grunnleggende kompetanse og erfaring som er relevant i alle jobber. Det er selvsagt ikke alt man lærer som er like relevant, men det å få en forståelse for menneskets sinn og ulike prosesser som påvirker oss gjør det lettere å jobbe med andre mennesker og forstå deres handlingsmønster.


Hva husker du best fra studietiden?

Samholdet vi hadde. Det var mye sosialt både når det kom til kollokvier og lesing i kantina, men også morsomme fester og turer på byen. 


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva? 

Jeg var selv medlem i Bedriftsportalen for psykologi som arrangementansvarlig. Jeg var også referansestudent i enkelte fag.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

Jeg hadde ikke sommerjobb, men deltidsjobb alle studieårene som promotør. Jobben var i Fresch Thinking og gikk ut på at jeg stod på stand og reklamerte i butikker for nye varer. Det kan på en side diskuteres hvor relevant denne jobben var for studiet. På en side gjorde jobben at jeg kom i forbindelse med mange nye mennesker jeg ellers ikke hadde møtt. På den måten utvidet jeg mitt nettverk og det ble en relevant jobberfaring å skulle jobbe med mange forskjellige mennesker. 


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Ja, gjennom deltidsjobb kom jeg i forbindelse med arbeidslivet. 


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg ønsker en karriere hvor jeg jobber med andre, og å gjøre noe som har en positiv effekt for andre. Gjerne en jobb i utlandet for å få nye impulser og egenutvikling. Det er med andre ord ingen klar visjon for min karriere. En ting er sikkert; mulighetene er mange! 


Har du noen tips til psykologistudentene?

Sørg for å ta vare på hverandre og utforsk nye muligheter. Med Korona er det fort å føle seg ensom, så pass på og inkludér deres medelever. Gjennom kreative løsninger kan dere fremdeles ha kollokvier og sosiale spill. Et tips er å spille Amung Us på mobilen mens dere benytter Zoom, Skype eller andre løsninger for å kunne snakke. Både sosialt og morsomt. 

Sist, men ikke minst, husk viktigheten av gode forbindelser - deres studievenner er også er en del av nettverket som kan bidra til å gi en jobb i fremtiden.