Månedens profil februar 2021

PAULA MANN

  • Kandidatstudiet i psykologi i Aarhus, 1. år

  • 21 år

Hva går utdanningen din ut på?

Kandidatstudiet i psykologi på Århus Universitet i Danmark er et masterprogram som varer i 2 år. Studiet bygger på det teoretiske grunnlaget til en bachelor i psykologi hvor man lærer å videreføre forståelsen av psykologiske teorier og intervensjonsmetoder i praksis. Utdannelsen er praksisorientert som vil si at det er et fokus på teoretisk kunnskap om praktisk anvendelse av psykologiske teorier innen, primært, klinisk psykologi. Programmet gir deg det nødvendige teoretiske grunnlaget for at man senere kan jobbe i direkte kontakt og samtale med pasienter, rådgivende praksis, forebyggende arbeid eller en fremtidig karriere innen forskning. Det er flere retninger man kan gå etter kandidatstudiet, men de aller fleste blir kliniske psykologer. Men, gjennom valgfag er det enkelt å gå inn i yrker som fokuserer på arbeids- og organisasjonspsykologi eller pedagogisk psykologi.


Hvorfor valgte du dette studiet?

Selv hadde jeg veldig lyst å gjøre noe innenfor klinisk psykologi, men hadde lite lyst å ta opp fag fra VGS for å komme inn på profesjonsstudiet. I tillegg har jeg alltid drømt om å få studere i Danmark, spesielt Århus, som jeg hadde hørt så mye bra om. Selv om kandidatstudiet har et primært fokus på klinisk psykologi, gir programmet også studentene et bredt utvalg av forskjellige valgfag innenfor arbeids- og organisasjon eller pedagogisk psykologi. En av hovedgrunnene for at jeg valgte Århus var fordi jeg enda var ganske usikker på hvilken retning jeg ville ta psykologutdanningen min. Studiet gir studentene god introduksjon til de viktigste metodene i første semesteret og deretter har studenter muligheten å velge fag innenfor retninger de synes er mest interessante. 


Hvordan var overgangen fra å være bachelorstudent til masterstudent?

Overgangen mellom bachelor- og masterstudiet var roligere enn forventet. Ved bacheloren på NTNU var eksamensperioden oftest veldig stressende, med 4 skriftlige eksamener per semester. Ved kandidaten er det oftest bare 1-2 eksamen i semesteret, med flere fag som blir godkjent via bestått oppmøte og deltagelse. Selv om eksamensperioden ikke ligger på samme stress-nivå er det enda en forventning at man gjør selvstendig lesing til forelesningene selv om de teknisk sett ikke tester deg på all pensum på eksamen. Ved kandidaten skal man være nok motivert til å jobbe selv om det ikke stilles like mange krav på eksamen som på bacheloren.


Hvordan er studieløpet lagt opp?

Kandidatstudiet er delt opp i 4 semester over en 2-årig periode. I første semesteret er det mest fokus på obligatoriske fag som gir en grunnleggende forståelse i å være psykolog i praksis. I det 2 semesteret kan man velge mellom å gå i praksis eller å ta to valg fag. Jeg bestemte meg å ta to valgfag dette semesteret. I andre året på studiet begynner jeg mitt 3 semester i praksis og har ett fag på siden (praksisen tilsvarer et 15p fag og man tar dermed 1 fag på siden for å ha 30 studiepoeng det semesteret). AU tillater studenter å ha praksis i Danmark eller i Norge (hvis man velger å ha praksis i Norge, må man søke praksisplass helt selv). I det fjerde og siste semesteret er det 100% fokus på masterskriving som tilsvarer 30 studiepoeng. 

 

Hvordan er det å være norsk student i Danmark?

Å være norsk student i Danmark har vært helt sykt spennende og veldig lærerikt. De første 2 månedene var litt ekstra vanskelig når man skal bli vandt til språkforskjellen i forelesning og i pensum, men deretter flyter det nesten like lett som norsk. Ved kandidaten er det en god del norske studenter så jeg har blitt kjent med mange som er i samme situasjon som meg, men danskene er kjent for å være imøtekommende og hyggelig! I tillegg flyttet jeg inn med to danske, noe som hjalp dansk-kunnskapene mine betraktelig. Semestrene har vært veldig preget av covid-19 hvor “rusugen” (fadderuken) ikke ble organisert, mye av fagene ble satt online og byen stengte tidligere enn vanlig. Året mitt i Danmark så langt har dermed virkelig fått meg til å kaste meg ut i forskjellige situasjoner for å bli kjent med andre på studiet, noe jeg ikke angrer på! Selv under omstendighetene har jeg blitt kjent med mange fine mennesker på kort tid, og Århus har virkelig mye å by på selv om vi enda lever under en del restriksjoner.


Hvordan gikk du frem for å komme inn på klinisk master i Danmark?

Selv hadde jeg ikke tenkt så mye på å fortsette studieløpet mitt i Danmark før i andre året på bacheloren, mest fordi jeg tenkte man trengte skyhøyt-snitt for å komme inn. Da jeg begynte på mitt 2. år gikk jeg til veilederen ved instituttet for å finne ut hvilke fag man trengte for å søke. Da jeg søkte trengte man fordypningsfagene i psykologi, i tillegg til arbeids- og organisasjonspsykologi (psy2019) og pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi (ped1002) (hvis du tenker å søke Danmark, så er det alltid best å snakke med veileder først for å forsikre seg at man velger riktige fag). 

I forhold til andre institusjoner, tilbyr ikke NTNU like mye veiledning i søknadsprosessen for de Danske kandidatstudiene. Etter jeg fikk fagene godkjent, måtte jeg finne ut resten selv. Vi var en liten gjeng som søkte Danmark så jeg fikk masse hjelp fra de også, anbefaler å høre litt rundt med andre på studiet om det er andre som tenker det samme. 

Noe jeg fant som var veldig hjelpsomt var selve nettsidene til universitetene: https://kandidat.au.dk/psykologi/. I tillegg for å få så mye informasjon som mulig om hvordan det er å være norsk student i Århus er ANSA Århus veldig nyttig: https://www.ansa.no/ansa_aarhus. Søknadsfristen for kandidatstudiene er 1.mars på den danske søknadsportalen, så man har god tid i sitt siste semester å søke. Ved Århus Universitet er det ikke forventet å ha søknadsbrev, men ved Aalborg eller Odensee er det forventet at man skriver et.

 

Hvordan ser du for deg ditt videre studieløp?

Akkurat nå går jeg første året på kandidaten, så jeg har heldigvis et helt år igjen med å finne ut hva jeg vil senere. Dette året har virkelig vist meg at klinisk psykologi er det jeg brenner mest for, så jeg kommer til å fokusere på å spesialisere meg innenfor denne retningen senere. Jeg føler også at praksisperioden kommer til å gi meg ufattelig mye erfaring innenfor psykiatrien som vil hjelpe meg finne mitt interesseområde. Etter masteren går jeg inn i lisensperioden for å få godkjent psykolog-lisens, men deretter er jeg usikker om jeg begynner i fulltidsjobb eller fortsetter å studere. Så langt har kandidaten gitt meg et kjempe godt grunnlag innenfor utdanningen for å bli psykolog og jeg gleder meg veldig til hva jeg velger å fokusere på i fremtiden.

 

Noen tips til andre som vurderer dette kandidatstudiet?

Mitt hovedtips er å finne ut i god tid om du vil gå kandidatstudiet eller ikke. Søkeprosessen baserer seg på hvilke fag du har tatt  på NTNU og det er bedre å finne ut for tidlig enn for sent at du hadde lyst å søke. Selv om man føler at man ikke har karaktersnittet for å komme inn så skader det aldri å prøve! Husk at det er sykt mye man kan gjøre med en bachelor i psykologi selv om det noen gang ikke føles ut som det. Danmark har flere studier som tar inn flere norske studenter så det er virkelig noe å sette seg inn i!


Semesterplan for studiet: