Månedens profil mars 2019

CHRISTOFFER GUNDHUS

  • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

  • Konsulent, Assessio

  • 26 år

Hva går jobben din ut på?

Assessio er per i dag et lite selskap med 8 ansatte i Norge. Det innebærer at hver og én av oss får brede, overlappende ansvarsområder. Når det er sagt opererer vi også innenfor en nisjebransje, som betyr at vi likevel er veldig spesialiserte. Selskapet leverer arbeidspsykologiske tester (personlighets- og evnetester) til andre bedrifter og organisasjoner, som først og fremst brukes til rekruttering, utvikling og karriereveiledning. I testporteføljen finner vi både Assessios egenutviklede tester, og internasjonale tester som vi distribuerer i Norge. Det er naturlig å dele arbeidsoppgavene mine inn i fire områder: Kurs, salg, konsulenttjenester og kundestøtte. Førstnevnte er sannsynligvis det aller viktigste (og morsomste!) jeg gjør, og innebærer å holde sertifiseringskurs for å lære opp alle som skal ta i bruk testene våre. I 2019 kommer jeg sannsynligvis til å ha 20-30 kursdager. Salg inkluderer å følge opp potensielle nye kunder, dra i salgsmøte og presentere produktene og tjenestene våre, og skrive tilbud eller svare på offentlige anbud. Konsulenttjenester bruker jeg, ironisk nok, minst tid på, og dette dreier seg først og fremst om å bli leid inn for å gjøre en ekstra grundig vurdering av de siste gjenværende kandidatene til en viktig stilling. Da får jeg sende ut tester, tolke, vurdere, og gi tilbakemelding til kandidatene, og til slutt rapportere til selskapet som har leid meg inn. Til slutt er kundestøtte også en av de viktigste tingene jeg gjør, men i større grad en aktivitet som foregår mellom de andre oppgavene. Dette kan være å følge opp eksisterende kunder, og hjelpe dem med tolkning eller tekniske problemer. Det som er fint er at kontakt med mennesker er i kjernen av alle deler av jobben.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Det var utrolig motiverende! Det var så gøy å endelig kunne bruke det man har lært i praksis. Når det er sagt var jeg aldri typen som møtte opp kl. 08 på lesesalen, så overgangen til å jobbe 08-16 var tøff. Uansett er det mye å sette seg inn i, og mye nytt å forholde seg til, så vær forberedt på være rimelig kake etter jobb de første månedene.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Heldigvis er psykologi i kjernen av Assessios virksomhet, så det slapp jeg. Til gjengjeld var jeg veldig tydelig på at jeg var lidenskapelig interessert i personlighet og testing.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Nei, jeg var heldig med timingen og fikk jobben rett ut fra master.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Fullstendig. Går det an å si? Det går an å gjøre det jeg gjør uten psykologibakgrunn, men det vil sannsynligvis kreve lang erfaring som testbruker. Spesielt det å holde kurs krever forståelse for blant annet psykometri.


Hva husker du best fra studietiden?

Det utrolig gode miljøet på masteren! Både faglig og sosialt.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg jobbet litt på Lyche og trivdes godt med det, men viktigere var det nok at jeg var studentkonsulent i Støttehjulet. Erfaringen derfra med å utvikle og holde blant annet rekrutteringsworkshoper for studentorganisasjoner var helt utrolig nyttig for det daglige arbeidet jeg gjør i Assessio. Å lære seg å lede kurs/workshop er en veldig nyttig egenskap i arbeidslivet generelt. I tillegg er de grunnleggende prinsippene i rekruttering ganske like uansett om det er frivillige eller profesjonelle man skal ansette, så der ga Støttehjulet meg veldig mye.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Nei, jeg hadde sommerjobb, men skaffet aldri noe som var relevant. Det vil være positivt, men ikke avgjørende.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Delvis. Jeg peilet meg inn på det jeg var interessert i. Da ringte og «maste» jeg til gjengjeld ganske mye, og jeg tror det ble oppfattet som at jeg var interessert og målrettet. Å ringe funker alltid best!


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Tendensen er jo at folk flytter mye på seg i starten av karrieren, og sånn sett er det mulig jeg er naiv, men jeg håper at jeg kan være i Assessio i en del år fremover. Jeg føler at jeg har truffet en nisje som passer meg godt, og et nivå av spesialisering som gjør det mulig å fortsette å fordype seg ganske lenge.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Fordyp deg i det du synes er aller mest interessant! Hvert eneste masterkull har et tema som «alle» skriver om fordi «det er det som er fremtiden» eller noe lignende. Kan du vise til kunnskap og interesse innenfor noe (helst litt nyttig) som ikke er det samme som alle de andre trekker frem i søknad og intervju, så er det ofte noen som trenger akkurat deg. Enten de vet det selv eller ikke. I tillegg kommer du til å trives mye bedre underveis.