Månedens profil januar 2019

NATHALIE STURIM

  • Master i psykologi

  • Leder for anbud og tjenesteutvikling, Sens Utvikling AS

  • 32 år

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber i en arbeidsinkluderingsbedrift som blant annet er leverandør av ulike tiltak for NAV.

Disse tiltakene er konkurranseutsatt, og lyses ut på anbud hvert 4. år. Som leder for anbud og tjenesteutvikling har jeg et overordnet ansvar for å styrke Sens sin posisjon som en konkurransedyktig aktør, og jeg jobber aktivt med å kartlegge, utvikle og iverksette nye forretningsområder og tjenester for bedriften. Jeg har en veldig variert arbeidshverdag, som avhenger av hvilke prosjekter og prosesser bedriften er i på det gitte tidspunkt. I perioder går mye tid med til å svare på anbud (utarbeide tilbud). Da handler det om å skriftlig redegjøre for hvordan vi vil levere tjenestene og tiltaket som anskaffes. Perioder hvor tilbud utarbeides kan minne om tiden jeg skrev masteroppgave. Da skriver jeg omtrent døgnet rundt. Når vi er så heldige å vinne kontrakter og blir leverandør av nye tiltak, jobber jeg med å implementere disse tiltakene. Da er rekruttering av nye ansatte og onboarding og opplæring av disse sentralt. Jeg jobber også med å følge opp hvordan de ulike teamene arbeider, slik at kvaliteten som leveres er i tråd med det vi har beskrevet i tilbudene.


Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Jeg var veldig motivert for arbeidslivet da jeg var ferdig med masteren, og opplevde det som utelukkende positivt å begynne i fulltidsjobb. Det å få kolleger med ulik faglig bakgrunn har vært særlig positivt og lærerikt.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Da jeg begynte å søke jobber etter studiene så jeg etter stillinger hvor psykologikompetanse var etterspurt. Bakgrunnen min bidro sånn sett til at jeg i det hele tatt ble vurdert for stillingen.


Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg har hatt tre jobber etter endt studie. Disse jobbene har alle vært forskjellige, men psykologirelevante, noe som understreker hvor anvendelig en slik utdannelse er.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologistudiet har vært svært relevant. I nåværende jobb er en stor del av målgruppen vår mennesker med psykiske helseplager. Når jeg utarbeider tilbud og tjenester for disse menneskene, er det en klar fordel at jeg har psykologibakgrunn og kjennskap til målgruppen.


Hva husker du best fra studietiden?

Nå som jeg ser tilbake på studietiden noen år senere er det menneskene jeg møtte, både medstudenter og professorer, jeg husker best.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg var medlem i programrådet for masterstudenter og satt i diverse referansegrupper. Jeg dro også rundt på videregående skoler og holdt foredrag om NTNU og psykologistudier.


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg jobbet som miljøarbeider i en bolig for utviklingshemmede gjennom hele studietiden. Videre jobbet jeg en del i serveringsbransjen. Satt på spissen så kan man vel si at en hovmesterjobb i julebordsesongen er et psykologistudium av dimensjoner!


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Jeg deltok ofte på bedriftspresentasjoner og sørget for å prate litt ekstra med de arbeidsgiverne jeg syntes var interessante. Jeg begynte også å søke jobber før jeg leverte masteren. Et godt tips er også å bygge nettverk med andre studenter. Om noen år jobber dine medstudenter i spennende bedrifter og kan være akkurat den kontaktpersonen du trenger for å komme på et intervju / skaffe en jobb!


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg trives veldig godt med det jeg driver med nå, å være med å utarbeide gode tilbud for utsatte grupper i samfunnet vårt. Jeg ser for meg å fortsette å drive med forretningsutvikling og bygge karriere i selskaper som har flere bunnlinjer.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Fordyp deg i emner du er interessert i, fremfor det andre mener kommer til å lønne seg. Du har mye større sjanser for å bli god i noe du er interessert i, og du har mye større sjanse for å lykkes i arbeidslivet hvis du er skikkelig god på noe. Pass på å ha det gøy underveis, og dra på utveksling hvis du har mulighet til det