Månedens profil oktober 2021

Øystein Skjellfjord


  • Utdanning: Master i psykologi (læringsmaster) NTNU

  • Stilling og firma: Dataanalytiker/ Bookis

Hva går jobben din ut på?

Bookis er en neste generasjons nettbokhandel som gjør deling av kunnskap og historier lekende lett for alle. Vi har ingen varelager og eier ingen varer, men har foreløpig norges største utvalg av fysiske bøker gjennom bokhyllene til kundene våre, og vokser raskt i Sverige.

Bookis ble lansert på slutten av 2017, og siden da vokst raskt! Vi har 3x mere bøker tilgjengelig enn konkurrentene våre, og over 250.000 brukere. I september i 2020 lanserte vi i Sverige, hvor vi allerede har 55.000 brukere. Vi er i dag 24 i ansatte, og passerer 40 ila de neste 8-10 mnd.


Jeg jobber som dataanalytiker i produkt-teamet, hvor jobben min er å støtte under strategiske beslutninger gjennom innsikt og analyse. En typisk arbeidsdag for meg innebærer å hente ut, klargjøre og analysere data vi har i databasen, men også skaffe innsikt gjennom intervju og brukerundersøkelser.


Hvordan var overgangen fra å være student til arbeidstaker?

Overgangen har vært gøy, spennende, men ikke minst krevende, hvor jeg merker at ansvarsfølelsen er annerledes enn fra studiet. Der hvor en bare kunne droppe en forelesning, utsette en innlevering og ignorere  om en fikk dårlig karakter, ligger det mer reelle konsekvenser til bunn nå.


Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg har likt kvantitativ metode svært godt, og var veldig motivert for å jobbe med dette i en startup. Etter masteren min opplever jeg at en utdanning innenfor psykologi gir en god posisjon til å søke på analytiker/statistikk-stillinger. Psykologistudiet inneholder en god del statistikk og forskningsdesign, noe som gjør at en blir god til å tenke analytisk og kritisk om hvordan skaffe svar til hypoteser og spørsmål.


Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Samtidig med å være i en analytiker-stilling, blir jeg også utfordret på å bidra med det psykologiske fra min utdanning. Jeg har derfor forsøkt å sette meg mer inn i atferdsøkonomi, hvor økonomi og brukeratferd kan forsøkt forklares gjennom psykologien. Mine funn og innspill blir inplementert i produktutviklingen, hvor målet er å forstå kundeatferden, og deretter utvikle produktet sammen med kundene våre.


Hva husker du best fra studietiden?

Den vakre eksamenstida, hvor det var liv i gangene og fulle lesesaler! Og ikke minst - bordtennisbordet på Dragvoll.


Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva?

Jeg var med i Psykologirevyen, og anbefaler alle som er glad i musikk, dans og drama å sjekke ut slike verv!


Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

I min tid som psykologistudent var jeg både stud.ass og vit.ass, hvor jeg var innom fire statistikk og metode-fag. Det ga meg noe relevant til å skrive på CV'n opp i mot det jeg ville jobbe med, men også god erfaring med å forstå, og formidle, forskningsdesign, statistikk og analyse enda bedre.


Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? 

Ja, jeg søkte mange jobber og fikk en del avslag, så ble glad når Bookis tok meg inn i varmen. De så potensialet i meg og synes utdanningen min virket svært spennende inn i et produkt-team.


Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Planen min var å ta en doktorgrad, men etter masteren er jeg så mett på å studere at den drømmen er satt på vent. I stedet trives jeg veldig godt som dataanalytiker og ser lyst på å utvikle meg enda mer på det området! Det gir meg også et relevant nettverk som jeg kan benytte meg av ved doktorgradsavhandlingen.


Har du noen tips til psykologistudentene?

Utforsk hvilke muligheter du som psykologi-student har. Se allerede nå, mens du har tid til å forme din kompetanse, på stillingsannonser slik at du ser hva arbeidsgivere ser etter.