VI VIL HA DEG MED PÅ LAGET!

Søknadsfrist fredag 4. september!

HVORFOR SØKE OPPTAK HOS OSS?

Å være medlem i BP er spennende, lærerikt og ikke minst sosialt!


Mange av oss har blitt med i BP fordi vi har ønsket å lære mer om egne muligheter med en psykologigrad, og dette har vi absolutt fått mer kunnskap om. I tillegg er det givende å vite at jobben vi gjør bidrar til at flere studenter lærer mer om mulighetene sine. 

Det er viktig for oss at alle medlemmer blir sett og hørt, og at alle føler at de bidrar. Arbeidsmengden i hver komité varierer utover semesteret, og vi jobber for at ingen skal føle at arbeidet hos oss skal gå ut over studiene. Likevel er målet at alle skal utfordre seg selv.

I tillegg til dette har vi ofte sosiale arrangementer internt, så dette er absolutt et sted du kan utvide din sosiale krets på studiet.

KORT OM KOMITEENES OPPGAVER

Bedriftskontakter

   - Finne og kontakte bedrifter

   - Lage spennende arrangementer


Økonomiarbedier

   - Bistå økonomiansvarlig,

   - Skaffe sponsoravtaler

   - Gjennomføre innkjøp


PR-arbeider

   - Promotering på ulike sosiale medier

   - Gjennomføring av stands

   - Blæste i forelesninger


For mer informasjon: kontakt komitèansvarlig her 

SØK HER: