Relevante stillingsutlysninger

for psykologistudenter

Her publiseres stillinger som vi tror er relevante for deg som er psykologistudent, uavhengig av hvilket nivå du er på. 


Vi håper dette er til nytte for arbeidssøkende studenter. Kanskje vil det også informere og inspirere til å ta kloke valg i utdanningsløpet ditt. 
Siden oppdateres 15. og 30. hver mnd.

Sist oppdatert: 30.11.2023


StudentConsulting

Group

OBOS,

Oslo


Humana omsorg og assistanse

BUFETAT

Psykolog

HR-rådgiver


StudentConsulting er et av Skandinavias største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskap med fokus på kandidater i starten av sin karriere. De tilbyr interessante og utfordrende stillinger innen områder som IT, finans, økonomi, administrasjon, kundeservice, HR, markedsføring, salg, industri, produksjon, logistikk og transport.


Som HR-rådgiver skal du bistå ledelsen med å utvikle og implementere strategi, policy og tiltak innen HR, HMS, belønning og ledelse. Du vil inngå i avdelingen for Stab, HR og Administrasjon og rapportere til HR-sjef.


Stillingsprosent: 100%

Ansettelsesform: Vikariat

Søknadsfrist: Snarest


Les mer om stillingen her

Summer Internship 2024 


Nå har du muligheten til å bruke sommeren 2024 på å tilegne deg relevant arbeidserfaring innenfor ditt fagområde! OBOS summer internship gir deg både faglig og personlig utvikling, mulighet til å bygge nettverk, og du får bryne deg på spennende oppgaver og prosjekter.

I løpet av sommeren har vi samlinger med alle internsene hvor man blir godt kjent med OBOS og hverandre. Du vil få jobbe med et tverrfaglig prosjekt på avsatte dager sammen med andre interns som presenteres foran en fullsatt sal på slutten av oppholdet.


Søknadsfrist: 14. januar 2024 


Les mer om stillingen her

Miljøterapeut barnevern 


Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen, Alle har rett til et godt liv. 


Er du en trygg voksen som står støtt når barn og unge benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier? Da vil vi gjerne ha deg med på laget til Humana omsorg og assistanse i Trondheim. Din oppgave blir å gi traumebevisst omsorg og miljøterapeutisk behandling til unge som av ulike grunner opplever en vanskelig fase i livet. Ungdommene som bor hos oss, trenger trygge voksne rundt seg som kan hjelpe dem å utvikle nye ferdigheter og mestringsstrategier.


Stillingsfunksjon: Barnevernspedagog

Ansettelsesform: Fast (medlever turnus der man bor på avdelingen i tre eller fire døgn og har fri i syv døgn mellom hver arbeidsperiode)

Antall stillinger: 5

Søknadsfrist: 06.12.2023


Les mer om stillingen her

Tillkallingsvikar  


Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. Trøndelag behandlingssenter for ungdom består av to avdelinger – Buvika ungdomssenter og Moholt ungdomssenter. Hos oss jobber det blant annet miljøterapeuter, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger og psykologer. I tillegg har vi ansatte med bakgrunn fra sykepleien og politiet. Vår målgruppe er ungdommer i alderen 13 til 18 år med atferdsvansker. Vi kan gi tilbud til opptil 10 ungdommer og familier, hvorav inntil seks ungdommer bor hos oss mens inntil fire får oppfølging på hjemstedet.


Hos oss får du muligheten til å ta vakter på begge våre avdelinger. Vi har tredelt turnus med dag, kveld og nattevakter. Våre dagvakter starter kl.07.30 eller kl.08.00 og avsluttes kl.15.00, det er 3 på jobb på både dag og kveld på avd Buvika og 4 på avd Moholt. Kveldsvaktene våre har oppstart kl.14.30 og avsluttes kl.23.00. Det er 2 våkne nattevakter på begge avdelingene, avd Moholt har også 1 hvilende nattevakt.


Ansettelsesform: Sommer/sesong

Antall stillinger: 10

Søknadsfrist: 10.12.2023


Les mer om stillingen her

Diverse psykologstillinger


Oppdateres jevnlig. Følg linken og se selv! 


https://psykologtidsskriftet.no/stillinger

VET DU OM EN RELEVANT STILLING?


Har du hørt om en arbeidsutlysning som er relevant for psykologistudenter setter vi stor pris på at du deler den med oss!