Relevante stillingsutlysninger

for psykologistudenter

Her legger vi i Bedriftsportalen ut stillinger som kan være relevante for psykologistudenter. Stillingene vil kreve ulik utdanningsgrad og arbeidserfaring, og noen kan også kreve forkunnskaper utenfor psykologien.


Vi håper dette kan hjelpe arbeidssøkende studenter, men også motivere og informere om smarte valg i ditt utdanningsløp.


Siden oppdateres minst 15. og 30. hver mnd.

Sist oppdatert: 25.11.21

Safetec

Reflekt IT Bemanning

Rituals

Respons analyse

Psykologisk.no

Frend

Manpower

Synculario

Heeals

Job Solution

Oslo kommune

NAV Tromsø

Varteig barne- og ungdomsskole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Oslo universitetssykehus

Høgskulen på Vestlandet

NAV Eiganes og Tasta

NAV Bjerke

Troms og Finnmark
fylkeskommune

Statped midt

Universitetet i Stavanger

NTNU

Borger 

OsloMet

OBOS

KPMG

Syncular

Statsbygg

First Engineers

Psykologstillinger

Kandidatansvarlig
Søknadsfrist: Fortløpende

https://www.finn.no/238160707

HR-rådgiver
Søknadsfrist: snarest

https://www.finn.no/236756452

Kvalitativ rådgiver
Søknadsfrist: snarest

https://www.finn.no/238169653

Deskjournalist
Søknadsfrist: snarest, senest 14.desember

Link

Strategisk rådgiver
Søknadsfrist: 11.12.21

https://www.ntnu.no/bridge/utlysning/vi-soker-strategisk-radgiver

Front office service advisor
Søknadsfrist: 03.12.21

Link

Internship - Human resurces support 
Søknadsfrist: 29.09.22

Link

Internship In Water Sanitation Menstrual Hygiene And Girl Education Project

Søknadsfrist: 30.12.21

Link

Rekrutteringskonsulent
Søknadsfrist: snarest

https://www.finn.no/239642133

Assistent/aktivitetsleder for elever med særskilte behov

Søknadsfrist: 08.12.21

Link

Veileder
Søknadsfrist: 25.11.21

Link

Miljøveileder
Søknadsfrist: 07.12.21

Link

Vitenskapelig assistent

Søknadsfrist: 16.12.21

Link

Stipendiat innen barn og unges psykiske helse
Søknadsfrist: 08.12.21

Link

Forsker/uten PhD prosjektkoordinator ved Barne- og ungdomsklinikken, NKS Senter for sjeldne diagnoser.

Søknadsfrist: 01.12.21

Link

HR-rådgiver
Søknadsfrist: 06.12.21

Link

Veileder
Søknadsfrist: 08.12.21

Link

Veileder familieteam
Søknadsfrist: 28.11.21

Link

Rådgiver PPT
Søknadsfrist: 01.12.21

Link

Rådgiver
Søknadsfrist: 12.12.21

Link

Stipendiat i markedsføring

Søknadsfrist: 01.02.22

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/b9328d4d-7b69-4288-80fd-9e4e72838e6b

Stipendiat bærekraft
Søknadsfrist: 07.01.22

Link

Miljøterapaut
Søknadsfrist: snarest

https://www.finn.no/235874373

Doktorgradstipendiat i psykopatologi: identifikasjon av tidlige biomarkører for autismespekterforstyrrelse (ASD)

Søknadsfrist: 02.12.21

https://www.finn.no/236055672

Sommertrainee
Søknadsfrist: 16.01.22

Link

Folk med nye perspektiver
Søknadsfrist: snarest

Link

Internship - HR
Søknadsfrist: snarest

Link

Summerinternship - HR
Søknadsfrist: 09.01.22

Link

Talent acuisition consultang
Søknadsfrist: Snarest

https://www.finn.no/227827571

Psykolog

Oppdateres jevnlig

https://psykologtidsskriftet.no/stillinger

VET DU OM EN RELEVANT STILLING?


- Har du hørt om en arbeidsutlysning som er relevant for psykologistudenter?