NESTE OPPTAK ÅPNER
JANUAR 2021

Vurderer du å søke verv hos oss?

Vi har opptak to ganger i året, begge ved semesterstart.

Nærmere informasjon rundt dette kommer etterhvert. Ønsker du allerede nå å vite mer om de ulike stillingene, eller melde interesse kan du ta kontakt!


Følg med på Facebook og Instagram,

og send oss en søknad ved opptak!