Månedens profil september 2019

TINA BIRGITTE HOGNESTAD

- Master i Human Recource Management

- HR leader, Equinor

- 30 år

- Hva går jobben din ut på?

Jobben min er utrolig allsidig og går i hovedsak ut på å støtte lederlagene mine i alle prosesser som påvirker de ansatte - det måtte være lønn, rekruttering, attraksjon, strategic workforce planning, endringsledelse, kontinuerlig forbedringsarbeid etc.


- Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Den var brå og uvandt, men også veldig fin. Jeg var nok litt ukomfortabel hver dag i en god periode, men etter hvert når en kommer mer inn i arbeidsoppgavene og ser hvor en kan bidra så blir det utfordrende og gøy! Jeg tror jo at vi vokser mest når vi er litt utenfor komfortsonen.


- Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jobben min innebærer å forstå og jobbe med mennesker, og her var psykologikompetansen min svært relevant. Jeg brukte muligheten i intervjuet på å forklare hvorfor jeg så utdannelsen min som bidragsgivene og opplevde at arbeidsgiver verdsatte dette perspektivet og så verdien i utdanningen min


- Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg jobbde som lærer og miljøterapeut i studieperioden og det første året etter endt studie. Begge jobbene krever god menneskeforståelse og psykologien hjalp meg definitivt til å bygge nødvendige relasjoner og se hvordan man må tilpasse seg forskjellige typer mennesker for å nå inn til dem.


- Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Veldig relevant - jeg jobber med mange forskjellige mennesker, og det å ha en forståelse for hvorfor vi opptrer som vi gjør, og reagerer som vi gjør har vært svært hjelpsomt. Kompetansen min innen motivasjonspsykologi og organisasjonspsykologi har også vært utrolig hjelpsom for å klare å jobbe mer strategisk og se forbedringsmuligheter i organisasjonen.


- Hva husker du best fra studietiden?

Det jeg i størst grad tar med meg fra studietiden er alle relasjonene og ikke minst friheten - på godt og vondt. Jeg brukte litt tid på å lære meg å strukturere tiden min, og lære meg gode læremetoder, men når de først var innlært så er det utrolig herlig å ha en god forståelse av hva som funker for meg og hvordan jeg lærer best - veldig nyttig i arbeidslivet også.


- Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg jobbde frivillig i Kreftforeningen som leder for et initiativ for barn som er pårørende. En utrolig fin jobb, som jeg har valgt å beholde. Jeg tror det er viktig å ha noe på siden av studiene som er noe helt annerledes, og som gir deg en god realitetssjekk.


- Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg jobbet som miljøterapeut på en bolig for barn og unge med autisme. Dette gjorde jeg omtrent i alle ferier gjennom nesten hele studietiden. Jeg anbefaler alle som studerer psykologi og prøve ut en jobb innen helse og omsorg - gjennom en slik jobb kommer du veldig tett på mennesker, og lærer masse! Uansett hva du skal jobbe med etter studietiden så tør jeg å påstå at det vil være utrolig god erfaring.


- Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Jeg må innrømme at jeg ikke var superaktiv i å delta på karrieremesser og lignende, mest fordi jeg ikke helt visste hvilken bransje jeg ville jobbe innen etter endt studie. Men jeg var svært opptatt av å bygge opp CV'en min med deltidsjobber/sommerjobber og frivillig arbeid, og å gjør mitt beste i alle jobber jeg hadde. Gode referanser og erfaringer er gull verdt!


- Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg håper å få lov å lede mennesker i enda større grad enn jeg gjør i dag, og det er målet mitt fremover. Jeg er heldig å jobber i et globalt selskap, så mitt neste steg er å jobbe i Brasil for å lære mer om en helt annen kultur.


- Har du noen tips til psykologistudentene?

Husk å være student, i tillegg til å studere. Beveg deg litt ut av studiebobla og få erfaringer fra andre områder også, og gjør ditt beste i alle jobber/verv du har. Lykke til - jeg heier på dere! :)