Månedens profil september 2020

MIKKEL BERG STRØMSTAD

- Master i arbeids- og
   organisasjonspsykologi, NTNU

- Product & Quality Assurance Manager i
   Aon Assessment Norway

- 29 år

- Hva går jobben din ut på?

    Vi tilbyr mange ulike produkter og løsninger, og jeg har    
    hovedansvaret for at disse brukes på forsvarlig vis i Norge.
    Det betyr at produktene må være valide og reliable, og
    anvendelige for personer uten psykologibakgrunn. Jeg
    lager nye produkter og videreutvikler de vi allerede har, slik
    at kundene våre har best mulig nytte av dem. Vi har også
    en supportavdeling bestående av tre personer som jeg er
    leder for.


- Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker? 

    Jeg ble overrasket over hvor digg det er å ha faste
    arbeidstider og rammer å forholde meg til – det hadde jeg
    ikke som student. For første gang var det noen som sa til
    meg at «Mikkel, nå er det seint. Ta resten av kvelden fri, så
    ses vi heller i morgen».


- Hvordan gjorde du din kompetanse  innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver? 

    Mange søknadsbrev fra nyutdannede inneholder
    oppramsinger av fag de har hatt og begreper de kan.
    Arbeidsgivere vet ikke nødvendigvis hva en grad i psykologi
    innebærer, og derfor bør du ikke legge ansvaret for å forstå
    dette over på leseren. Jeg gjorde kompetansen min
    attraktiv ved å presentere ideer og forslag til konkrete ting
    jeg kunne bidra med.


- Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie? 

    Min første jobb var som rådgiver i Sit råd, der jeg kurset og
    veiledet studenter i frivillige verv i tema som ledelse,
    konflikthåndtering, motivasjon og rekruttering. Etter dette
    begynte jeg som supportkonsulent i Aon Assessment
    Norway (som da het cut-e Norge). Her besvarte jeg 
    tekniske og faglige spørsmål fra kunder, lagde ulike former
    for materiell, og driftet integrasjonsløsningen vi har med
    rekrutteringssystemer. Nå jobber jeg som produktsjef i 
    samme bedrift.


- Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid? 

    Jeg føler meg veldig heldig, for faget har vært veldig
    relevant i alle jobbene jeg har hatt. Som rådgiver i Sit fikk
    jeg bruk for kunnskap om stress, ledelse, konflikter,
    kommunikasjon og arbeidsmiljø. Som produktsjef i Aon
    jobber jeg mye med personlighet, psykometri og statistikk.


- Hva husker du best fra studietiden?

    Veldig mye! Jeg mimrer fortsatt tilbake til sene netter på
    Samfundet, ogpåfølgende eksamensstress. Som
    bachelorstudent var jeg vant til store forelesningssaler og
    lite kontakt med foreleser, som masterstudent ble jeg derfor
    veldig overrasket over hvor interesserte de samme
    menneskene plutselig var i innspillene og de faglige
    refleksjonene mine.


- Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, eventuelt hva? 

    Jeg har hatt mange forskjellige verv – alt fra radiojournalist

    til programrådstillitsvalgt på instituttet. Det mest relevante
    vervet jeg hadde var som personalsjef i en 
    studentorganisasjon med 300 frivillige. Her kunne jeg hele
    tiden ta i bruk nye ting jeg hadde lært på studiet for å
    håndtere konflikter, drive ledertrening og utvikle
    organisasjonen. Radioerfaringen min viste også å være
    nyttig i min nåværende jobb, for vi gjennomfører både 
    webinarer og frokostseminarer. Jeg synes dette viser hvor
    viktig aktiviteter utover studiene kan være – man vet aldri
    hva man plutselig får bruk for.


- Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, eventuelt hva?

    Om sommeren pleide jeg å jobbe på lager eller IT-avdeling.
    Dette var ikke studierelevant, meg jeg har hatt god nytte av
    IT ferdighetene i forbindelse med utvikling av 
    integrasjonsløsninger med rekrutteringssystemer.- Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

    Jeg er veldig glad i å snakke foran forsamlinger, så jeg grep
    enhver anledning til å holde et foredrag om faglige tema.
    Jeg har ofte blitt kontaktet av studenter som lurer på om de
    kan gjøre noe hos oss, og det beste rådet jeg kan gi er
    dette: finn ut hva bedriften jobber med, og tilby dem noe
    konkret. Det kan være en tjeneste, et prosjekt, et foredrag
    eller et produkt. Ikke la det være opp til bedriften å finne på
    hva du kan brukes til. De fleste har allerede de ressursene
    de trenger, og de færreste har tid til å finne på 
    arbeidsoppgaver til deg.


- Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

    Godt spørsmål! Jeg liker veldig godt å jobbe med tall, teori
    og forskning. Samtidig savner jeg å være ute blant folk og
    formidle psykologifaget. Er jeg heldig kan jeg jobbe med
    begge deler.


- Har du noen tips til psykologistudentene?

    Som student har du mulighet til å starte en forening, lede en
    organisasjon,og prøve ting du ikke er 100% kvalifisert til å
    gjøre. Når du kommer ut i arbeidslivet tar det lang tid før du
    får denne sjansen. Grip alle muligheter du får – studietiden
    er ikke tiden hvor man sier «Nei takk, jeg tror det finnes
    andre som får til dette bedre enn meg»!