logo
Om Oss
Bedriftsportalen for Psykologi er en frivillig studentorganisasjon ved NTNU. Vi ble stiftet i 2010 og vår hovedoppgave er formidling av karrieremuligheter til psykologistudenter. Vårt oppdrag er å fungere som bindeleddet mellom bachelor-/masternivå og næringslivet. Dette tillater ulike bedrifter og organisasjoner å markedsføre seg selv gjennom arrangering av bedriftspresentasjoner, jobbsøkerkurs etc. Denne gjensidige synliggjøringen håper vi i Bedriftsportalen for Psykologi kan øke studentenes forståelse for næringslivet og karrieremuligheter.

For deg som bachelor- eller masterstudent tilbyr Bedriftsportalen for Psykologi bedriftspresentasjoner og arrangementer med fokus på kompetanseheving. Intervju med tidligere psykologistudenter legges jevnlig ut. I intervjuene vektlegges nyttigheten av den opparbeidede kunnskapen i deres nåværende stilling.

Bedriftsportalen for Psykologi er inndelt i tre komitéer:
Arrangementskomitéen har hovedansvar for kommunikasjon med bedriften. I tillegg planlegger og gjennomfører de bedriftspresentasjoner.
Markedskommunikasjon utarbeider markedsføringsplan, rettet både mot studenter og næringslivet. Dette gjøres gjennom sosiale medier, hjemmesiden vår og annet promoteringsarbeid.
Økonomiavdelingen fører regnskapet til organisasjonen. Avdelingen er fungerende støttefunksjon i samtlige økonomiske avgjørelser.
I tillegg til disse komitéene har vi en leder og nestleder av organisasjonen. Vi samarbeider både på tvers av komitéer, samt med andre studentorganisasjoner.
i43
i71
fb
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi