logo
Nyheter
publisert 26.10.2017 // VELKOMMEN TIL BEDRIFTSPRESENTASJON!
Bedriftspresentasjon med Trondheim Kommune
Tirsdag 31.oktober, kl. 13.00 // Rom: DI176 (Idrettsbygget)
Oktober nærmer seg slutten, og vi i Bedriftsportalen kjører på med en bedriftspresentasjon som en fin avslutning på høstmåneden. Det blir pizza, så kom å ta lunsjen med oss!!
Med oss har vi Kristin Dypvik som jobber som rådgiver ved rådmannens fagstab i Trondheim kommune. "Rådmannens fagstab skal følge opp og legge til rette for realisering av politiske mål og vedtak", og de jobber blant annet innenfor helse og velferd, oppvekst og utdanning, og organisasjoner. Kristin er utdannet innen pedagogikk og psykologi fra NTNU, og har tidligere jobbet i blant annet PP-tjenesten og Læringssenteret.
Rom DI176 ligger i tredjeetasje på Idrettsbygget.
l2i
OKTOBER
31
publisert 22.3.2017 // VELKOMMEN TIL BEDRIFTSPRESENTASJON!
Bedriftspresentasjon med NAV!
Fredag 17.mars, kl. 10.00 // Rom: D136
Bedriftsportalen for psykologi har gleden av å invitere til bedriftspresentasjon med NAV!
Vi får besøk av Stig Aag som jobber som leder for teamet «Senter for jobbmestring» der teamet består av psykologer, annet helsepersonell og jobbspesialister. De tilbyr en kombinasjon av kognitiv terapi og oppfølging ut i arbeid for folk som sliter med lette/moderate psykiske problemer, fortrinnsvis angst og depresjon.
Stig Aag er sosionom med grunnfag i psykologi, og har også tatt videreutdanning innen psykisk helse og kognitiv terapi. Han skal snakke bla om hvordan de får folk tilbake i jobb og hjelper de med å takle sin psykiske helse på bedre måte enn tidligere.
Er du nysgjerrig på hvordan din psykologikompetanse kan være ettertraktet i selskaper som NAV? Ønsker du å finne ut hvilke muligheter du har med en psykologigrad? MØT OPP!
l2i
MARS
3
publisert 2.3.2017 // VELKOMMEN TIL BEDRIFTSPRESENTASJON
Bedriftspresentasjon med Stamina Helse
Fredag 17.mars, kl. 12.15 // Rom: D9
Bedriftsportalen for psykologi har gleden av å invitere til semesterets første bedriftspresentasjon med Stamina.
Stamina er landets største bedriftshelsetjeneste med over 40 avdelinger rundt omkring i Norge. De er samarbeidspartner med kunder innen Helse, miljø og sikkerhet. Kundene deres er bedrifter fra alle bransjer.
Vi får besøk av leder for Stamina Trøndelag, Jorunn Korsfur. Jorunn har arbeidet med HMS i 15 år og er utdannet sosionom med videreutdanning innen veiledningspedagogikk og ledelse.
Jorunn skal snakke om hvordan de bruker sin kundeinnsikt til å arbeide for helsefremmende løsninger i hverdagen som kaper merverdi for kunden gjennom: Bedre helse og økt livskvalitet for individet. Økt produktivitet og styrket økonomi for bedriten.
Er du nysgjerrig på hvordan din psykologikompetanse kan være ettertraktet i selskaper som Stamina? Ønsker du å finne ut hvilke muligheter du har med en psykologigrad? MØT OPP!
l2i
MARS
17
publisert 14.10.2016 // ÅRETS SISTE BEDRIFTSPRESENTASJON
RKBU
onsdag 26. oktober kl. 12 // D119
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) er et felles forsknings- og utviklingssenter som ivaretar problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov i regionen. Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning skal senteret bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg.
l2i
OKTOBER
26
publisert 12.10.2016 // VELKOMMEN TIL BEDRIFTSPRESENTASJON
KPMG
tirsdag 25. oktober kl. 10 // D2
KPMG er et av verdens største revisjons- og rådgivingsselskaper, med virksomheter innen forretningsjus, skatt, revisjon og avgift. Som representant for KPMG har vi fått med oss Randi Vogt-Svendsen, som flyr inn fra kontoret i Oslo!
l2i
OKTOBER
25
Side 1 av 2 - Neste >
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi