logo
mp
Master: Ledelse og organisasjonspsykologi (BI)
Bachelor: Samf.økonomi og sos.antropologi (Simon Fraser University)
26 år
MÅNEDENS PROFIL MARS 2018
Andreas Hovland
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber i Accenture, som er et konsultfirma. Jobben min går ut på å, sammen med et team, skape fantastiske brukeropplevelser for sluttbrukeren til våre kunder. Vi jobber prosjektbasert og tverrfaglig for å sammen løse kundens og sluttbrukers utfordringer. Hvert prosjekt har forskjellige faser, men vi begynner nesten alltid med en innsiktsfase. Her er vi ute etter å forstå brukers mål, utfordringer og behov gjennom både kvalitativ og kvantitative metoder/data. Basert på dette skaper vi prototyper og hypoteser på løsninger som kan implementeres. Samtidig er det ikke alltid løsningen fungerer helt optimalt på første forsøk, og vi jobber da med å justere og forbedre kontinuerlig.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Overgangen fra å være student til arbeidstaker var tidvis tøff, fordi det er mye nytt og andre forventninger til deg som enkeltperson hver dag du kommer på jobb. Samtidig er det også det som gjør det gøy og dagene på jobb går utrolig fort! Jeg synes også at hverdagen som arbeidstaker er mye mer inspirerende enn som student.

Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Jeg kan kun snakke ut ifra min erfaring fra konsulentbransjen, men da jeg var på caseintervju valgte jeg å snu fokus i spørsmålene slik at jeg kunne vise min psykologikompetanse. Selv om det kanskje var naturlig å svare på spørsmålene fra et business-perspektiv er det ikke feil å belyse andre problematikker eller ideer som omhandler menneskene eller organisasjonen gjennom f.eks endringsledelse eller gamification. Dersom du kommer til et intervju i konsulentbransjen vil du mest sannsynlig være i mindretall, så bruk det til å vise hvorfor dine perspektiver er relevante for de utfordringene vi har i dagens arbeidsmarked. Arbeidsgiver ønsker å se at du kan reflektere, tenke egne tanker og vise genuin interesse for jobben.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologistudiene har vært og fortsetter å være særdeles relevant i den jobben jeg har nå. Dette bunner i at vi til syvende og sist jobber med mennesker. Dette er alt fra menneskene som tar i bruk en offentlig tjeneste som vi har blitt spurt om å forbedre til de menneskene som sitter i organisasjoner som er midt i en digital transformasjon. For å gjøre jobben vår må vi forstå disse enkeltmenneskene og gruppene, som inkluderer deres motivasjon, personlighet og behov.

Hva husker du best fra studietiden?

Jeg husker best de menneskene jeg delte studietiden med, både i studentforeningen og i de forskjellige studiene.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Ja, jeg satt i styret av studentforeningen; både for min master og for alle masterelevene ved BI.

Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg var sommerintern hos Accenture sommeren mellom 1 og 2 året av masteren, og hadde jobbet i to år før jeg begynte på masteren.

Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Jeg var ikke aktiv utenom at jeg deltok på bedriftspresentasjoner og lignende. En refleksjon jeg hørte fra hun som rekrutterer nyutdannede til Accenture er at hvis en kandidat ikke spesifiserer sin motivasjon for å jobbe der i løpet av de første setningene av søknaden blir søknaden lagt vekk. Det kan være et lite tips å ta med seg.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Foreløpig ønsker jeg å fortsette og utvikle meg hos Accenture, og bygge dypere kompetanse innenfor endringsledelse og brukeropplevelse.

Har du noen tips til psykologistudentene?

Tenk over hvorfor psykologien er relevant for den jobben du ønsker deg og bruk dette som motivasjon i søknadene dine. Prøv å finne andre som har gått lignende studie som deg og har en jobb du ønsker deg, og hør hvordan de landet akkurat den jobben. Hvis du ønsker å jobbe i privat næringsliv er mitt største tips å lese om de viktigste temaene som påvirker markedet i dag og basic økonomi/forretning. Du trenger ikke å være en ekspert på økonomi eller finans, men du vinner mye på å vite hva de forskjellige tingene betyr og hvor man kan gå for mer informasjon.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi