logo
mp
Samfunnsvitenskap
Bachelor fra NTNU
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Master fra NTNU
27 år
MÅNEDENS PROFIL MAI 2016
Mathilde Lien
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen

Hva er det som er spennende med din jobb og hvordan har du havnet der?

Jeg fikk et tips om at NAV på Stjørdal skulle omorganiseres og dermed mulighet for en ledig stilling. Så jeg ringte til en av lederne, sendte inn en åpen søknad, fikk komme på intervju og fikk stilling som saksbehandler for sykefraværsoppfølging. NAV er et enormt univers, hvor læringskurven aldri slakker. Ingen dager er helt like, og arbeidsdagen går fort. Man snakker med og møter ulike mennesker hver dag, og sakene man jobber med er utfordrende. Man må være litt detektiv av og til, og er avhengig av å drøfte saker med kolleger eller i fagteamene.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Ingen dager er helt like som sagt, men det er for det meste kontorarbeid, med flere møter i løpet av en dag enten internt eller med brukere av NAV, arbeidsgivere, fastleger og attføringsbedrifter. Vi planlegger og gjennomfører oppfølgingen av sykemeldte, og ser på mulighetene for hvordan de skal komme tilbake i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan være løsninger ift tilrettelegging på arbeidsplassen, avklaring av arbeidsevne eller veiledning mot ny jobb.

Hva er det med din kompetanse som har vært attraktiv for arbeidslivet?

Jeg har inntrykk av at kompetansen min er svært attraktiv for arbeidsmarkedet, men mangelen på erfaring gjorde konkurransen om ledige stillinger tøff. Men når man starter i jobb er den viktigste komptansen det å kunne tilegne seg ny kunnskap raskt, og hele tiden vurdere oppgaver du gjør ut fra denne kunnskapen. Slik som i studiene!

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Det jeg jobber med i NAV er midt i blinken ift utdanningen min, da det er fokus på mennesket i arbeid og særlig arbeidshelse. Med en bakgrunn i arbeidspsykologi er du godt rustet til å SE mennesker og organisasjoner, se behov, se løsninger. Psykisk helse og arbeid er et veldig aktuelt tema.

Har du hatt andre psykologirelevante jobber/stillinger etter endt studie (for eksempel sommerjobb, masteroppgave, etc.)?

Etter endt masterstudie var det å søke jobber nærmest en heltidsstilling. Jeg jobbet også på Mix-kiosken, en deltidsjobb jeg hadde hatt i åtte år. Jeg fikk også en måneds engasjement som vitenskapelig assistent på Psykologisk Institutt, hvor jeg jobbet med å skrive om masteroppgaven min til en artikkel som kunne publiseres. Jeg deltok derfor på EAWOP-konferansen i Oslo og på EAOHP-kongressen i Athen med en posterpresentasjon av masteroppgaven.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene? Var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Jeg var relativt aktiv ved siden av studiene, med flere verv, frivillige stillinger og medlem i ulike organisasjoner (blant annet Bedriftsportalen for Psykologi!), i tillegg til å jobbe som studentassistent. Det beste man kan gjøre er å engasjere seg i et eller annet i studietiden. For min del ble det litt mye i en periode, så jeg anbefaler å ikke gape over for mye.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Det har vært en veldig glidende overgang egentlig, ettersom jeg har jobbet såpass mye ved siden av studiene. Men jeg var veldig stressa over at det tok så lang tid å få den første relevante jobben (ca 4 mnd), men nå tenker jeg at jeg burde bare chilla litt mer. Så overgangen er rask, når man ser tilbake på det. Det beste er at når man går hjem fra jobb så er man ferdig for dagen. Ingenting som henger over skuldrene dine. Samtidig savner jeg litt den friheten ved å være student.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Det er et godt spørsmål. Jeg trodde jeg hadde det klart for meg, men det endres fortløpende. Det er mange spennende yrker og bransjer! Akkurat nå trives jeg godt på NAV Værnes hvertfall.

Har du noen gode tips til andre psykologistudenter som skal søke seg videre til en master eller ut i arbeidslivet?

Ikke bli motløs eller stresset om du ikke får jobb med èn gang etter studiene. Husk å ta deg tid til å nyte at du har fullført en høyere utdanning! Ta kontakt med interessante arbeidsgivere selv om de ikke har utlyste stillinger, vit og vis at du har spennende og etterspurt kompetanse, og dyrk nysgjerrigheten/læretørsten din selv om du ikke studerer lenger.

Jeg anbefaler bachelorstudenter å ta en master. Man får veldig mye igjen for det å spisse kompetansen sin og gjennomføre et større forskningsprosjekt. Både for sin egen del, og for arbeidsgivere som kan nyte godt av kunnskapen din.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi