logo
mp
Cand.Philol.
47 år
MÅNEDENS PROFIL APRIL 2016
Mikael Lyngstad
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune

Hva er det som er spennende med din jobb og hvordan har du havnet der?

I denne jobben er ingen dager helt like, og jeg møter mange engasjerte og kunnskapsrike mennesker som gjerne deler erfaringer og deltar i diskusjoner med henblikk på å utvikle oppvekstsektoren i Trondheim. Jobben krever også et «helhetsblikk» på oppvekst og utdanning, noe som gjør at jeg kommer i kontakt med mange ulike fagmiljøer. Jeg havnet her fordi stillingen som prosjektleder for grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring var ledig, og fordi bakgrunnen og interessene mine klaffet godt med oppgavene som er tillagt prosjektlederstillingen.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Ingen dager er like, som nevnt. Å planlegge og forberede kurs og møter inngår i arbeidsdagen, samt å lede arbeidsprosesser, holde innlegg og foredrag om aktuelle tema, og delta i diskusjoner om og ta stilling til hvilke prosjekter på «mitt» område som kommunen bør delta i. Arbeidsoppgavene er mangfoldige, og å holde seg faglig oppdatert hva områdene mine angår, er dermed sentralt. Jeg møter mange mennesker i løpet av en arbeidsdag som alle har en eller annen tilknytting til det jeg driver på med.

Hva er det med din kompetanse som har vært attraktiv for arbeidslivet?

Fagkunnskap på området vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter, lang erfaring fra ulike områder i utdanningssystemet som lærer og som skoleutvikler, kompetanse i å se hva som rører seg i oppvekstsektoren samt å handle ut fra begrunnede meninger om dette.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Jeg er ikke utdannet psykolog, men har et hovedfag i idéhistorie. Jeg har likevel hatt god bruk for det jeg har studert innen personalpsykologi og psykologisk antropologi. Douglas McGregors «Teori X og Teori Y», gir fortsatt et relevant utgangspunkt for tenkning omkring organisasjoner og organisasjonsutvikling! I idéhistoriestudiet inngikk lesing av «klassikere» innen psykologien: Freud, Jung, Erikson, Binswanger og Lacan og retninger innen idéhistorien som på et eller annet vis forholder seg til psykologi som vitenskap. Den «mistenksomhetens hermeneutikk», som filosofen Paul Ricoeur mente å finne hos Freud, det å søke mening i ulike teksttyper, uttalte og uuttalte, på ulike nivåer, og å søke alternative forståelser, har vært relevant i mye av det jeg har gjort siden endt utdanning. Psykologi har selvsagt ellers mye til felles med pedagogikk, som jo på sett og vis er det jeg «driver med».

Var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Ja, jeg var til tider svært aktiv, men ikke gjennom så velorganiserte kanaler som Bedriftsportalen for psykologi! Det handlet i stor grad om selv å oppsøke potensielle arbeidsgivere.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Jeg følte meg veldig klar for å komme ut i «ordentlig arbeid» da jeg var ferdig med studiene. Men jeg var neppe svært godt forberedt på alle sider ved hva det innebar å være arbeidstaker. Heldigvis har jeg stadig truffet kolleger som har vært villige til å bruke ekstra tid på meg med gode råd, vink og veiledning. Særlig i skolesammenheng har det vært nyttig, ja nødvendig.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Foreløpig er jeg mest opptatt av å gjøre jobben min på Læringssenteret på en så god måte at oppvekstområdet i Trondheim kommune synes at senteret bidrar på en positiv og konstruktiv måte i det utviklingsarbeidet som skal gjøre. Så får vi se hva tiden bringer.

Har du noen gode tips til andre psykologistudenter som skal søke seg ut i arbeidslivet?

En god start er å orientere seg i hva arbeidslivet kan tilby, f.eks. ved å delta på møter i regi av Bedriftsportalen for psykologi. Se for deg hva du gjør om fem år, og jobb systematisk for å nå det målet. Mulighetene er imidlertid mange i dagens arbeidsmarked, og det kan være lurt å tenke ut ulike scenarioer og alternativer for yrkeskarrieren sin. Hva om jeg ikke trives med det jeg hadde tenkt å gjøre, eller aldri får muligheten fordi arbeidsplassene ikke finnes lenger? Presenter deg på «en god måte», og søk råd og støtte hos erfarne arbeidstakere. Både i det private og det offentlige er det satt i gang tiltak for at nye arbeidstakere skal finne seg vel til rette i jobbene sine.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi