logo
mp
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Bachelor fra NTNU
Leadership and Organizational Psychology
Master of Science fra Handelshøyskolen BI
26 år
MÅNEDENS PROFIL FEBRUAR 2015
Jo Andreas Nordli
HR Operations Advisor
Microsoft

Hva går jobben din som HR Operations Adviser ut på?

Ansvarlig for effektivisering og optimering av sentrale HR-prosesser i Microsoft, samt den mer pragmatiske utføringen av HR internt. Har i tillegg ansvar for å drive flere sentrale HR-prosesser i forbindelse med kurs, medarbeiderundersøkelse og målsetting.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Største overgangen var å ha kun en arena hvor jeg skulle prestere, kontra studier og deltidsjobb. I tillegg til å sette seg inn i alle arbeidsoppgavene og forstå alle ansvarsområder i den nye jobben. Det har uansett vært veldig motiverende med den bratte læringskurven og jeg har virkelig fått testet egen kompetanse så langt. So far so good!

Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Tror nok sammensetningen av erfaring, utdannelse og personlige egenskaper var det som gjorde meg attraktiv for Microsoft. Jeg var også bevisst på å selge inn min utdannelse som et solid teoretisk fundament som jeg kunne anvende i praksis og hvordan det kunne være verdiskapende for selskapet.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Absolutt relevant, og særlig å vite noe om hvordan samspillet mellom mennesker, organisasjoner og samfunnet fungerer har vært viktig. Jeg synes det har vært veldig interessant og nyttig å se samspillet mellom organisasjonspsykologi og business, og hvordan dette kan skape verdi for bedrifter. For meg har det hele tiden vært viktig å se nytten av utdannelsen i praksis; hva man kan bruke de ulike teoriene til, noe jeg tror det har vært utslagsgivende for meg i overgangen fra student til arbeidstaker.

Hva husker du best fra studietiden?

Har mange gode minner fra studietiden, og det er jo noe spesielt med de sene kveldene sammen med klassekameratene i eksamenstiden. Det jeg husker best er alle de gode diskusjonene hvor frustrasjon ble til klarhet og forståelse.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene?

Kommunikasjonsansvarlig og websjef, samt styremedlem av PSI, linjeforeningen for psykologi ved NTNU. Grunnlegger og leder av Bedriftsportalen for Psykologi ved NTNU.

Hadde du noen relevante sommerjobber?

Min oppfatning er at all arbeidserfaring er relevant, og at man selv er ansvarlig for å finne overføringsverdiene som potensielle arbeidsgivere er ute etter. Personlig tror jeg er viktig å være stolt over det man har gjort og hva man har lært av de ulike erfaringene.

Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva burde du gjort annerledes?

Absolutt, og jeg har vært bevisst på å benytte meg av sosiale medier som LinkedIn og Twitter som en inngangsport for å komme i kontakt med bedrifter og føler selv at det har gitt uttelling. Disse kanalene gir muligheten til å utvide ditt profesjonelle nettverk, i tillegg til synliggjøring av din kompetanse for potensielle arbeidsgivere. Har også deltatt på en del bedriftspresentasjoner og ulike bedriftsarrangementer. Uansett, jeg tror nok en komplett LinkedIn-profil har vært det viktigste kontaktpunktet for meg!

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

I løpet av et femårsperspektiv ønsker jeg ledererfaring hvor jeg kan jobbe mer strategisk, og har også et ønske om å ta en MBA i løpet av denne perioden. Det viktigste for meg er å søke utvikling både personlig og profesjonelt i et utfordrende og dynamisk miljø, og min drive er å komme så langt som mulig.

Har du noen tips til andre psykologistudenter?

Vær aktiv, kom i kontakt med bedrifter, og vis hvorfor din kompetanse er verdiskapende for virksomheten!

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi