logo
mp
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Bachelor & Master fra UiB
27 år
MÅNEDENS PROFIL NOVEMBER 2015
Mari Gylseth
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner

Hva er det som er spennende med din jobb og hvordan har du havnet der?

Min jobb er spennende fordi jeg jobber i en stor organisasjon (Skatteetaten med 6500 ansatte) med viktige samfunnsoppdrag og der det skjer mye. I min jobb får jeg jobbet overordnet med HR på sentralt nivå for hele Skatteetaten, bla med utvikling av kompetansetiltak, systemer, rutiner osv for alle ansatte, og på driftsenhetsnivå der jeg jobber med vanlig operative HR-oppgaver f.eks bistand til enkeltledere med sykefraværsoppfølgning. Jeg jobber derfor med HR på to nivåer i organisasjonen, noe som er spennende og lærerikt.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Dagen min går mye i epostutveksling og møter med kolleger fra HR, ledere, andre fagmiljøer og verneombud, tillitsvalgte osv. Ellers blir det mye planlegging av møter, opplæring og andre aktiviteter. Går også en del tid til utvikling og forvaltning av Skatteetatens systemer, retningslinjer og rutiner innenfor HR.

Hva er det med din kompetanse (utdanning) som har vært attraktiv for arbeidslivet?

Det at jeg hadde en relevant høyere utdanning og kompetanse innenfor organisasjon og psykologi, samt interesse for ny forskning innen HR var det jeg tror var mest attraktivt for arbeidslivet med min utdanning.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Den totale forståelsen som jeg fått gjennom studiene er indirekte relevant hele tiden i min jobb, altså måten å tenke på, kunnskap til ulike teorier, forståelsen for samspillet mellom mennesker og organisasjoner, samt dette med å finne frem til, og tolke data. På denne måten har studiet vært indirekte relevant for min jobb i dag, men det jeg praktisk gjør i det daglige er mindre relatert til utdanningen min.

Har du hatt andre psykologi-relevante stillinger etter endt studie (for eksempel sommerjobb, masteroppgave, etc.)?

Jeg har skrevet masteroppgave ja, samt hatt en annen tilsvarende jobb før jeg fikk jobben jeg har i dag som jo kan sies å være relevant i forhold til studiet.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene? Var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Verv i studietiden: Leksehjelp i Røde kors, samt ansvarlig for Fadderuken ved psykologisk fakultet under neste hele studiet.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Krevende; det første året var en stor overgang med en veldig bratt læringskurve. Det var veldig lærerikt, spennende og på mange måter mer variert enn å være student. Også fast lønn og fast arbeidstid opplevde jeg som veldig positivt etter årene som masterstudent med der vi ofte hadde veldig lange arbeidsdager uten ferie eller helg.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg jobber for å tilegne meg bredere kompetanse innen HR, og etterhvert få høyere stillinger innen HR. Drømmen er blant annet å bli leder for en HR-avdeling.

Har du noen gode tips til andre psykologistudenter som skal søke seg videre til en master eller ut i arbeidslivet?

Jeg tok min første jobb i Finnmark fordi der fikk jeg tilbud om en relevant og spennende jobb som HR-rådgiver i en liten kommune. Det var vanskelig å få en god jobb på østlandsområdet der jeg bor, og derfor søkte jeg meg til Finnmark selv om jeg aldri hadde vært der før. Denne jobben ga meg en god introduksjon til arbeidslivet med mye ansvar og ulike oppgaver innen HR. Jeg hadde ikke fått jobben jeg har i dag, uten denne erfaringen.

Jeg har derfor meget god erfaring med å satse skikkelig på karrieren de første årene i arbeidslivet, ved å søke på jobber i mindre sentrale strøk der det er mindre konkurranse og større sjanse for å få spennende jobber. Dette kan jeg anbefale for nyutdannende.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi