logo
mp
Helse- Organisasjon- og Kommunikasjonspsykologi
Master
33 år
MÅNEDENS PROFIL OKTOBER 2015
Erik Kjersem
Rekrutteringsrådgiver
Securitas

Hva er det som er spennende med din jobb og hvordan har du havnet der?

Det jeg finner spennende med min jobb er det at jeg nå har fått mulighet til å kombinere det jeg har lært fra studietiden med min erfaring fra vaktbransjen. Siden jeg igjennom hele studieperioden har jobbet hos Securitas i ulike avdelinger med ulike arbeidsoppgaver har jeg gjort meg tanker rundt hvilke type personer som passer inn i de ulike tjenestegrenene våre. Det veldig mange ikke er klar over er at vi er en stor organisasjon som driver med mye annet enn kun leveranse av vektertjenester. Hvor vi også har kontrollører, servicemedarbeidere, resepsjonister, trafikkdirigenter, selgere og mye mer. Noe av det jeg syns er spennende med denne jobben er det å forsøke å få inn rett mann/kvinne på rett plass. Hvor både avdeling, kunden og den ansatte blir fornøyd. Rekruttering på høyere nivå er også spennende og utfordrende, hvor vi er med i prosessen og bistår når det gjelder bestemmelse av hvilke personer som skal være med å føre firmaet videre, med tanke på avdelingsledere, regionssjefer, direktører osv.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagene varierer etter behovet firmaet har for rekruttering. Men mye av jobben går ut på å utarbeide stillingsutlysninger, screene kandidater og kalle inn til, og holde førstegangs- intervjuer. Vi er involvert i rekrutteringsprosesser på alle nivåer i organisasjonen hvor vi har en rådgivende funksjon til avdelingene når det gjelder ansettelser. På høyere nivåer benytter vi oss også av personlighetstester, hvor jeg da har en fordel ettersom jeg er kjent med bruken, og fallgruvene som ligger inn under bruk av disse.

Hva er det med din kompetanse som har vært attraktiv for arbeidslivet?

I stillingen jeg nå innehar har studiekompetansen mtp kvalitative intervjuer samt innføring i personlighet og yrkesvalg vært en viktig del. Dette i kombinasjon med at jeg har lang erfaring fra firmaet jeg nå jobber i, og i stor grad vet hvilke typer personer/personlighetstyper som passer til de ulike stillingene, og ikke minst hvilke stillinger søkeren vil trives i, har nok vært avgjørende for hvorfor jeg fikk denne stillingen.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Dette er min første jobb etter endt studie, men har allerede dratt god nytte av hva jeg har lært igjennom organisasjonspsykologistudiet med tanke på metoder ved peronellutvelgelse. Personlighet med tanke på yrkesvalg og jobbengasjement. Man får hele tiden bruk for noe man har lært igjennom organisasjonspsykologiutdannelsen da den omfatter det meste av arbeidshverdagen til mennesker i en organisasjon.

Har du hatt andre psykologirelevante jobber/stillinger etter endt studie (for eksempel sommerjobb, masteroppgave, etc.)?

Har fullført min masteroppgave, men ikke andre psykologirelaterte stillinger etter det

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene? Var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet?

Nei.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

I og med at jeg hadde jobbet deltid igjennom hele studietilværelsen var ikke overgangen veldig stor. Noe mindre frihet til å gjøre hva jeg ville når jeg ville, men igjen noe mer penger enn man hadde som fattig student.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Ønsket er å videreutvikle meg på feltet organisasjonspsykologi, med tid muligens også få autorisasjon til å jobbe klinisk, evt ta en doktorgrad.

Har du noen gode tips til andre psykologistudenter som skal søke seg videre til en master eller ut i arbeidslivet?

Mitt tips er å starte så tidlig som mulig å kontakte aktuelle arbeidsgivere. Vær oppsøkende og frempå, ta gjerne kontakt med kontaktperson via telefon og spør gode relevante spørsmål omkring stillingen. Gjør research på firmaet og les stillingsannonsen nøye. Når det gjelder stillinger innenfor HR er det mange om beinet. Et godt førsteinntrykk kan være forskjellen på det å få mulighet til å komme å presentere seg på intervju istedenfor å bli en del av søkermassen.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi