logo
mp
Psykologi
Cand.Polit.
38 år
MÅNEDENS PROFIL SEPTEMBER 2014
Anne Cathrine Dale
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger

Hva går jobben din i din nåværende stilling ut på?

Deltar på følgende ting (men gjennomfører ofte sammen med andre;)
- HMS kampanjer
- HMS rapportering, statistikk & analyser
- HMS i tilbudsarbeid ( ifht eksterne kunde/ oljeselskapene)
- Jobbe med HMS programmer & strategier, styringssystemer
- Koordinere HMS arbeid m/ HMS rådgivere i ulike prosjekter
- HMS informasjon og opplæring
- HMS erfaringsoverføring/ forbedringsarbeid
- Prosedyreutvikling
- Arbeidsmiljøkartlegging (bistand til Bedriftshelsetjenesten)

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Det var ikke så lett å finne jobb. Var arbeidsledig 5 mnd etter ferdig studier og måtte flytte fra studiestedet til mitt hjemsted for å klare å finne jobb. Først fikk jeg en sommerjobb/midlertidig engasjement hos Det Norske Veritas som var relevant. Mens jeg jobbet der søkte jeg på faste jobber. Etter at jeg hadde vært i DNV 4 mnd løsnet det og jeg fikk 4 jobbtilbud nokså samtidig.

Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Det var pga av utdanningen min i psykologi med spesialiseringen i helse, miljø og sikkerhetspsykoglogi at jeg fikk fast jobb i Aker Solutions. Hun som ansatte meg ønsket å bygge opp en fagavdeling med personell med ulike kompetanse og så at psykologi kunne være nyttig i fht HMS arbeid. Det var ca 60 andre søkere til stillingen.

Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jobbet et halvt år i Det Norske Veritas før jeg begynte i Aker Solutions og har siden jobbet der i 11 år. Der var også psykoglogien relevant for at jeg fikk jobben men ikke så enkel å anvende i praksis pga det var en ren ingeniørbedrift. Jeg fikk også tilbud om fast jobb der, men valgte Aker Solutions (den gang het det vel Aker Maritime) i stedet pga jeg ikke var helt komfortabel med konsulentbransjen i tillegg til at jeg var den eneste med den bakgrunnen og det var ikke så lett som nyutdannet. Fra 1.1.2013 begynner jeg i ny stilling hos Bedriftshelsetjenesten. Min bakgrunn i psykologi er nok også relevant for at jeg har fått stilling der sammen med HMS kompetansen jeg har opparbeidet meg.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Først og fremst har skriftlig/muntlig fremstillingsevne vært relevant. I tillegg til analytisk kompetanse/ det å jobbe strukturert. De siste par årene har jeg også fått jobbet med arbeidsmiljøkartlegginger og der har det jeg gjorde på hovedoppgaven vært ganske relevant i fht spørreundersøkelser.

Hva husker du best fra studietiden?

Arbeidet med hovedoppgaven. Den gangen brukte vi jo et helt år på oppgaven i fht master nå som vanligvis er et halvt år.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene?

Var aktivt engasjert i studentlaget (NKSS) og etter hvert Salem bedehus (som nå er menighet). Var også webansvarlig for interesseforeringen for psykologistudenter.

Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva burde du gjort annerledes?

Jeg var nok ikke så aktiv i studietiden, utenom at jeg skrev hovedoppgaven for en bedrift (Fokus Bank) Men det var ikke noen naturlig plass å søke om jobb etterpå. Det var ikke så godt tilrettelagt for oss studenter i fht å komme in kontakt med nærligslivet.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

1-1-2013 begynner jeg i ny jobb i Bedriftshelsetjenesten. Der ser jeg fram til å bruke mer av faget mitt og utvikle meg på områder som AKAN arbeid, IA arbeid, konfliktløsning, arbeidsmiljøkartlegging, tilrettelegging med mer.

Har du noen tips til andre psykologistudenter?

Det er ikke alle som forstår verdien av/ innholdet i studiet vårt. Da jeg søkte om jobb laget jeg en beskrivelse av studiet, hva det inneholdt og hvilke egenskaper jeg hadde tilegnet meg gjennom studiet. Dette la jeg ved jobbsøknadene.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi