logo
mp
Arbeids- og organisasjonspsykologi
med fordypning i bedriftsøkonomi
Bachelor fra TØH
23 år
MÅNEDENS PROFIL AUGUST 2014
Tonje Kallum Kringlebu
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS

Hva går jobben din som Prosjektmedarbeider ut på?

Stillingen fikk navnet «Prosjektmedarbeider» og reflekterer helt enkelt at jeg er ansatt for et år, mellom Bachelor og Master. KinderStiff Consulting ble etablert i mars 2012 og er et headhunter- selskap med fokus på ledersøk, styresøk, kandidatevalueringer og Management due diligence. KinderStiff tar for seg et bredt spekter av bransjer, men er spesialisert på Bank/Finans, Life-Science, Industri, FMCG og Akademia. Jeg har primært arbeidet med etableringen av selskapets CRM-system. Jeg også mer administrative oppgaver, eks. sende ut arbeidspsykologiske tester, innkalle til intervjuer osv. Etterhvert som vi har påtatt oss flere og større oppdrag har jeg bidratt til deskresearch på prosjekter. Det sistnevnte synes jeg er spesielt spennede fordi jeg da er en integrert del av teamet som jobber med oppdrag.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Spennende. Jeg har fått brukt kunnskapen jeg tilegnet meg fra studiene, men på en annen måte enn jeg hadde forestilt meg. Psykologistudiet er en god teoretisk forankring, som gjør det enklere å stille kritiske spørsmål og se alternative løsninger. Den største overgangen var nok ansvaret som følger det å være en arbeidstaker. Fra å være vant til å kun ha ansvaret for egne prestasjoner, er nå andre avhengig av at jeg presterer. Det gir ekstra driv.

Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Vi psykologistudenter har en utfordring fordi en bachelorgrad i psykologi kan være så mye. Derfor blir det enda mer avgjørende at vi stiller oss selv spørsmålene «Hvordan skiller graden min seg ut fra andre? Hva er det som er spesielt med min grad?». Jeg mener det er helt avgjørende å ha svar på disse spørsmålene før du kontakter bedrifter. For meg handlet det om å legge vekt på kombinasjonen jeg har med arbeids- og organisasjonspsykolgi fra både NTNU og UiB og bedriftsøkonomi fra TØH. I tillegg har vi psykologistudenter gode metodekunnskaper (spesielt statistikk), noe som er etterstraktet blant mange bedrifter.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

KinderStiff Consulting er et hodejegerfirma, og konkurrerer i en bransje som sagt på en enkel måte handler om å finne rett person til rett plass, evaluere ledergrupper/styrer osv. Det handler om mennesker, og hvordan ulike mennesker (med deres kunnskap, kompetanse og erfaring) vil kunne bidra forskjellig i ulike bedrifter. Det finnes ingen fasitsvar. Psykologistudiet har gitt meg en grunnleggende forståelse av psykologiske begreper og teorier som brukes aktivt i denne bransjen. Den har også gitt meg en nysgjerrighet til å søke å forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør, og et verktøy for å klare å lage ulike scenariorer og til å kritisk evaluere disse opp mot hverandre. Jeg har også dratt nytte av metodeforståelsen, spesielt knyttet opp mot bruk av arbeidspsykologiske tester. I tillegg opplever jeg at et år med økonomi har gitt meg en forståelse av det finansielle perspektivet som ligger bak enhver beslutning som tas i bedrifter.

Hva husker du best fra studietiden?

Det er vel alt det sosiale rundt studiene jeg husker best og savner mest. I tillegg kommer det jeg nevnte tidliggere om at man kun har ansvaret for seg selv. Det gir en frihet man ikke har på samme måte i arbeidslivet.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene?

Jeg jobbet som studiehjelp i biologisk-, personlighets- , sosial-, og utviklingspsykologi et semester, og jobbet som informasjonsmedarbeider for UNICEF- studentfadder i Trondheim i 2012. Det å være aktiv ved siden av studiene er en viktig faktor for å skille seg ut blant alle jobbsøkere. Men det gjennomskues lett hvis du «bare tar noe for å ta noe» så velg verv som engasjerer deg.

Hadde du noen relevante sommerjobber?

Jeg hadde ikke hatt noen direkte relevante sommerjobber før jeg begynte i KinderStiff Consulting. Men som konsulent kreves det at man har dyp kunnskap om ulike bransjer, og derfor mener jeg at all jobberfaring vil være bra erfaring. Likevel vil jeg oppfordre alle studenter med å begynne tidlig og til være aktive for få en spennende sommerjobb. Det bygger nettverk og gir god trening når du skal søke permanent stilling senere. Og det er ingen tvil om at en «relevant» sommerjobb vil være en god start på videre karriere.

Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva burde du gjort annerledes?

Med unntak av noen bedriftpresentasjoner det året jeg gikk på TØH, var jeg ikke spesielt aktivt før siste semester. Det var først da jeg for alvor bestemte meg for å få en relevant sommerjobb. Jeg lagde meg en liste over selskaper som drev med ulike former for Management Consulting, og startet ringerunden. Jeg lærte fort at man må tørre å ta telefonene opp i systemet. Ring direkte til den som sitter med beslutningsmyndighet, og ha forberedt deg i forkant på hvordan du skal presentere deg. Det som overrasket meg mest var hvor interessert de fleste var i den kunnskapen vi sitter med. Det er lett å glemme at det ikke bare er vi som ønsker en jobb,men at vi også besitter noe bedrifter konkurrerer om å trekke til seg. Jeg fikk utrolig mange positive tilbakemeldinger, og det var egentlig ønsket om og innsatsen for å få en relevant sommerjobb, som gjorde at jeg fikk jobben hos KinderStiff Consulting. I etterkant ser jeg kunne vært tidligere ute. Det handler om å bygge nettverk, og det er noe som burde begynne mye tidligere enn siste semester.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Planen er å begynne på Master i ledelse og organisasasjonspsykologi på BI til høsten. Dette året har gitt meg innblikk i hvordan hodejeger- og konsulentbransjen fungerer, og jeg kan absolutt se for meg en videre karriere innenfor bransjen. Det som gjør denne bransjen så spennende er at man hele tiden utfordres til å virdereutvikle egen kompetanse. Nye oppdrag krever at man setter seg inn i og lærer seg nye bedrifter og bransjer. I tillegg får man møte utrolig mange forskjellige mennesker og det er gøy. Samtidig er det en tøff bransje, spennende prosjekter som glipper kan lett tas personlig, og is i magen kreves ved stillere perioder. Den utfordringen er jeg klar for.

Har du noen tips til andre psykologistudenter?

Sånn oppsummert vil mitt råd være å ha troen på den kunnskapen vi har. Bedrifter har bruk for den, men det gjelder å selge den inn. Det handler om å bygge nettverk og å ikke være redd for å ta kontakt med bedrifter. Start tidlig, og tenk nøye igjennom hvordan du vil presentere deg i forkant. Det er utrolig hvor godt mottatt du blir hvis du tørr å gutse. Et annet råd jeg vil gi er å utnytte karrieredagene til det fulle. Jeg vet at det kan være ubehagelig å ta kontakt med de som står på stands, men gjør det likevel. De kan bli dine viktigste referansepunkter. I KinderStiff har jeg også gått på en del kapitalmarkedsdager, frokostmøter og lignende. Disse er gratis for alle, og arrangerers med jevne mellomrom av bedrifter. Undersøk hva som finnes og dra på det som virker spennende. Slike møter er en perfekt anledning til å knytte kontakter og bygge nettverk.

FLERE PROFILER
2019
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi