logo
mp
Master i helse, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi
38 år
MÅNEDENS PROFIL OKTOBER 2019
Trond S. Johansen
Principal Safety Adviser
Safetec

Hva går jobben din ut på?

Som sikkerhetsrådgiver jobber jeg med ulike prosjekt hvor sikkerhet i samspillet mellom organisasjon, menneske og teknologi blir analysert. Psykologistudiet har i jobbsammenheng bidratt til forståelse for ulike faktorer som påvirker organisatoriske prosesser, risikopersepsjon og sikkerhet. Bakgrunnen har satt meg i stand til å tilføre nye vinklinger i etablerte fagmiljø som tradisjonelt sett var forbeholdt de med realfagsbakgrunn.

Hvordan var overgangen fra å være student til å bli arbeidstaker?

Overgangen var først og fremst lønnsom. Det var veldig greit å komme i lønnet arbeid og jobbe som del av et større team fremfor sitt eget prosjekt. Vi la også opp til et rimelig strukturert løp med studiearbeid fra 0800-1600 det siste halve året på mastergraden, nettopp med tanke på å gjøre overgangen til fast arbeid så myk som mulig.

Hvordan gjorde du din kompetanse innen psykologi attraktiv for arbeidsgiver?

Gjennom å konkretisere det jeg kunne opp mot arbeidsgiverens behov, både i søknad og intervjuprosess.

Har du hatt andre psykologirelevante jobber etter endt studie?

Jeg startet karrieren som rådgiver på NTNU før jeg etter noen år gikk over til Safetec. Her har jeg fått prøve meg i flere ulike roller internt.

Hvor relevant var psykologistudiet for hva du har drevet med i ettertid?

Psykologikompetanse har vært en del av pakken. Det var nok også det første jeg lærte - psykologi er en del av pakken og ikke forklaringen på alt. Men en ting som man kanskje undervurderer under studiene er nytteverdien av metodeforståelse og statistikk.

Hva husker du best fra studietiden?

Jeg tok bachelorgraden min i Australia og sitter igjen med mange gode minner fra den tiden.

Hadde du noen frivillige verv ved siden av studiene, evt hva?

Jeg drev aktivt med idrett og hadde en del verv gjennom dette. Jeg var også med i Psykologisk Fagutvalg (tilsvarende Bedriftsportalen for psykologi).

Hadde du relevant sommerjobb under studietiden, evt hva?

Jeg hadde en ingeniørstilling ved geodataavdelingen i Stavanger kommune som jeg kom tilbake til hver sommer under studiene. Det var ikke relevant for studiene men en veldig nyttig arbeidserfaring å ha med seg i arbeidslivet.

Som student, var du aktiv for å komme i kontakt med arbeidslivet? Hvis ja: Hva funket? Hva kunne du gjort annerledes?

Som en del av en prosjektoppgave kom jeg i kontakt med arbeidslivet, og dette utviklet seg raskt til videre studiearbeid som til slutt endte med to publikasjoner. Det la også grunnlaget for fordypning til masteroppgaven. Masterløpet var for øvrig veldig akademisk da jeg studerte og vi etterlyste sterkere knytning til bedrifter, for eksempel gjennom praksisplasser.

Hvordan forestiller du deg din videre karriere?

Jeg har ikke noen konkret forestilling om videre karriere. For mitt vedkommende er egentlig det viktigste at jeg har en jobb der jeg får utfolde meg.

Har du noen tips til psykologistudentene?

Dra på utveksling til utlandet i løpet av studietiden hvis muligheten byr seg. Når det kommer til fordyping så ta kontakt med bedrifter og velg tema som er relevant for næringslivet.

FLERE PROFILER
2019
Hr Leader
Equinor
Konsulent
Assessio
HR-konsulent
Adecco Finance & Office Trondheim
Leder for anbud og tjenesteutvikling
Sens Utvikling AS
2018
Management Consultant.
Accenture.
Sit Råd.
Rådgiver.
Accenture Interactive.
Digital transformation analyst.
Kandidatstudiet i psykologi ved Aarhus Universitet
HR-konsulent i Finanstilsynet
2017
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
St. Olavs, forsker.
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Sula kommune
2016
Førstekonsulent
NAV Værnes, markedsavdelingen
Prosjektleder
Læringssenteret, Trondheim kommune
Eier og seniorkonsulent
Østlyng & Bjerke AS
Psykolog
Vitale psykologsenter
HR-partner
Sparebank 1 SMN
2015
PhD kandidat
Psykologisk institutt, NTNU
HR-rådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Rekrutteringsrådgiver
Securitas
Partner
Assessit AS
Rådgiver
Ressurssenter for omstilling i kommunene
PhD Candidate
NTNU Kavli Institute for Systems Neuroscience
PhD-stipendiat
Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, UiO/OUS Ullevål
HR Operations Advisor
Microsoft
2014
Konseptansvarlig for bedrifter
Storebrand, markedsavdelingen
HMS-rådgiver
Aker Solutions, Stavanger
Prosjektmedarbeider
KinderStiff Consulting AS
Konsulent
Deloitte
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi