logo
For Bedriften
Bedriftsportalen for Psykologi tilrettelegger profileringsmulighet for din bedrift. Gjennom bedriftspresentasjoner får bedriften mulighet til å engasjere, motivere og informere studentene om arbeidsmuligheter. Gjennom de årene vi har eksistert har vi opparbeidet oss god erfaring med denne type arrangementer.

Vi kan tilby et skreddersydd program som inkluderer:
- Passende auditorium/forelesningssal
- Reklamering og nødvendig promotering
- Mulighet til å ha stand på campus Dragvoll
- Matservering i etterkant av presentasjonen
- Tilbakemeldinger fra studenter

Bedrifter som kontakter Bedriftsportalen for Psykologi kan forvente et profesjonelt opplegg og god oppfølging. Gjennom kommunikasjon med bedrifter tilpasser vi enhver bedriftspresentasjon etter den enkelt bedrifts preferanser og behov. Ved spørsmål eller andre henvendelser ber vi deg ta kontakt per e-post.
i43
i71
© 2016 Bedriftsportalen For Psykologi